Příraz útku

Útek zanesený do prošlupu musí být přiražen ke tkanině. Příraz se ve většině případů uskuteční paprskem umístěným na bidle. Paprsek je tvořen ocelovými třtinami a kromě přírazu útku, zajišťuje hustotu a šířku osnovních nití a u člunkových a některých skřipcových a jehlových strojů vede zanašeč při průchodu prošlupem. Bidlo vykonává kývavý pohyb a bývá nejčastěji poháněno vačkovým mechanismem nebo klikovým mechanismem. Výhodou vačkového mechanismu je klidová poloha bidla v době zanášení útku.

Pohon bidla vačkovým mechanismem
Pohon bidla vačkovým mechanismem
1, 3 — vačky, 2, 4 — kladky, 5 — osa bidla, 6 — mečík bidla, 7 — paprsek, 8 — vodící lamely

Bidlo je poháněno dvojicemi radiálních vaček. Vačka 1 působí na kladku 2 a vyvozuje příraz bidla. Druhá vačka 3 působí na kladku 4, obstarává pohyb bidla dozadu a zajišťuje klid bidla po dobu zanášení útku. Obě kladky jsou otočně uloženy na krátkých ramenech upevněných na ose bidla 5. Na ose bidla je několik mečíků 6, které vykyvují paprskem 7.

Schéma je pro skřipcový tkací stroj, kde k nosníku bidla jsou připevněny vodící lamely 8 pro vedení skřipce prošlupem.

nahoru