základy textilních technologií > technologie tkaní > Ústrojí k odtahování a navíjení tkaniny

Ústrojí k odtahování a navíjení tkaniny

Tkanina se z tkací roviny vede většinou přes prsník, odtahuje se tažným válcem a navíjí se na zbožový vál.

Mezi bidlem a prsníkem jsou umístěny rozpínky, které udržují konstantní šířku tkaniny, aby se vlivem zvlnění útku po přírazu nezmenšovala.

Tažný válec je poháněn zbožovým regulátorem. Činnost a seřízení zbožového regulátoru zásadním způsobem ovlivňuje dostavu (hustotu) tkaniny v útku. Otáčí-li regulátor tažným válcem rychle, je dostava útků malá a naopak. Zbožový regulátor může pracovat jako:
pozitivní — odtahuje tkaninu pravidelně o stále stejnou část
negativní (používá se výjimečně) — odtahuje tkaninu v závislosti na tloušťce zatkaného útku.
Zbožové regulátory jsou mechanické nebo elektrické.

nahoru