Fáze tkaní

Zatkání jednoho útku probíhá v těchto základních fázích:

  • povolení osnovy a odtažení tkaniny - popouštění osnovy umožňuje osnovní regulátor nebo osnovní brzda a odtahování tkaniny zbožový regulátor
  • vytvoření prošlupu - prošlupním zařízením, které pohybuje listy, je vačkové prošlupní zařízení nebo listový stroj. Takto tvořené tkaniny se nazývají listové. Kromě těchto tkanin existují tkaniny žakárové, při jejichž výrobě jsou nitěnky ovládány žakárovým strojem prostřednictvím zdvižných šňůr
  • zanesení útku - k zanášení útku do prošlupu slouží prohozní ústrojí nebo ústrojí zanášení útku
  • příraz útku ke tkanině - provádí se většinou bidlem
nahoru