Lisování

Účelem lisování je dosáhnout u vlněných ale i polovlněných plošných textilií určité polohy vlasu, vláken, zajištění požadovaného lesku a omaku, získání hladkosti, vyrovnání povrchu, zajištění rozměrové stability, apod. Těchto příznivých parametrů dosáhneme současným působením tlaku a teploty na textilii v plné šíři. Šupinkovitá struktura vlny tomu výrazně napomáhá.

Struktura vlny

Lisy pánvové

Lisování na těchto lisech probíhá kontinuálně rychlostí asi 15 metrů za minutu. Zboží prochází v mírně napnutém stavu mezi vyhřívaným válcem o průměru asi 50 až 80 cm a vyhřívanou pánví, která objímá jednu třetinu až jednu polovinu obvodu válce. Vyhřívá se parou od 110 až 130°C.

Pánvový lis
Schéma pánvového lisu
1 — pevný válec, 2 — přítlačná pánev, 3 — šířková rozpínka, 4 — čistící kartáče, 5 — vodící válečky, 6 — zbož

Špatným navedením zboží, vytvoření zalisovaných záhybů či přehybů, odřená místa, nestejnoměrné lisování apod.

nahoru