Prací stroje pro plošné zboží

Prací stroje pro praní plošných textilií můžeme rozdělit na stroje pro praní v provazci, hadici a v plné šíři.

Praní v provazci

V provazci lze prát způsobem diskontinuálním i kontinuálním.

Strojní zařízení pro diskontinuální praní zboží v provazci

K nejpoužívanějším typům této skupiny patří vlnařský provazcový prací stroj a hašple.

Vlnařský provazcový prací stroj

Vlnařský provazcový prací stroj

 1. dvojice pracích válců
 2. zužovadlo
 3. vodní střiky
 4. vodící zařízení pro vedení provazce
 5. váleček zabraňující nalepení zboží na válec
 6. provazec

Ve stroji může probíhat několik provazců vedle sebe, zužovadlo je stlačí a zobjemní na výšku, aby nevznikly lomy a záhyby. Provazec se také může sešít do hadice, což pravděpodobnost vzniku lomů a záhybu zase snižuje. Rovněž se doporučuje provazec během praní několikrát při zastaveném stroji ručně roztáhnout a přeložit. Pracovní rychlost je zboží je až 200 metrů za minutu.

Toto praní má velký význam, neboť kromě účinku čistícího se také podílí na vytvoření základního vlněného charakteru zboží, na charakteristické jemnosti, měkkosti, hřejivosti apod. Tyto požadované vlastnosti nejlépe získáme při praní v provazci, které je velmi účinné, dochází při něm k dobrému propracování zboží a uvolnění nečistot.

Hašple
Hašple

Hašple je universální stroj vhodný pro praní, bělení, vyvařování, barvení apod. Konstrukčně může být otevřená nebo uzavřená, pracující s teplotou mírně nad 100°C. Pracuje diskontinuálně. Základ hašple tvoří vana o obsahu cca 2 až 4 tisíce litrů. Do stroje se navede provazec či několik provazců vedle sebe. Jejich pohyb obstarává poháněný tažný válec, který udílí provazci rychlost 40 až 120 metrů za minutu.

Hašple

 1. vana
 2. tažný válec
 3. zboží v provazci
 4. perforovaná stěna oddělující prostor pro přídavek chemikálií a TPP od pracího prostoru
 5. topení

Strojní zařízení pro kontinuální praní zboží v provazci

Provazcový prací stroj s volným provazcem
Provazcový prací stroj s volným provazcem

Tento typ stroje slouží i pro praní bavlnářských textilií v provazci. Stroj je široký cca tři metry, zboží v provazci je do stroje navedeno na straně jedné, ve spirále postupuje ke straně druhé a poté vychází ven ze stroje.

Provazcový prací stroj s volným provazcem

 1. provazec
 2. vana pračky
 3. ždímací válce
 4. vodní střiky
 5. vodící zařízení pro přívod a odvod provazce

Praní v plné šíři

Praní v plné šíři se používá pro takové textilie , u kterých hrozí nebezpečí pomačkání a vzniku lomů a záhybů. Jde především o lehké bavlněné někdy i vlněné textilie a většinu syntetik. K nevýhodám tohoto způsobu patří především malá propracovanost zboží a tím malá účinnost praní. Proto konstruktéři spolu s technology navrhli pro zvýšení účinnosti praní některé zajímavé úpravy a doplňky klasických širokoválečkových pracích strojů a to tzv. zesilovače praní. Jde např. o praní protiproudem, těsné vedení zboží vedle sebe se záměrem vyvolání větší turbulence lázně, rozkmitání lázně a zboží různými vibrujícími profily, které jsou umístěny mezi dráhy zboží apod. Z některých dalších nápadů vznikly samostatné stroje, např. využití účinku odstředivé síly, časté opakovaní operace smočení a odmáčknutí nebo smočení a odležení apod.

Stroje pro praní v plné šíři

Různé typy zesilovačů praní
a – trysky rozkmitávající textilii
b – těsné vedení zboží vedle sebe
c – vibrační tělesa různého typu

Pračka Rotomat (časté opakování smočení a odmačknutí)

 1. centrální válec
 2. odmačkávací válce
 3. trysky s prací lázní
 4. textilie

Pračka se sacími bubny

 1. vana stroje
 2. perforovaný sací buben
 3. propeler pro odsávání lázně
 4. vodící a ždímací válce
 5. textilie v plné šíři
nahoru