Vyvářka

Vyvářka má rozhodující význam pro úspěšné zvládnutí dalších zušlechťovacích procesů, neboť se při ní odstraní jednak doprovodné nečistoty přirozeného původu jako jsou tuky, vosky, bílkoviny apod. Také se ale odstraní i nečistoty získané v průběhu výroby či úpravy textilie, např. mazací tuk a oleje. Odstraněním všech těchto nečistot podstatně stoupne savost materiálu. Účinná vyvářka je také nutná pro zajištění a usnadnění dalšího bělení. Bavlnu můžeme vyvářet buď jako vločku, přízi (méně často) nebo ponejvíce ve formě tkaniny či pleteniny. Tato vyvářka probíhá zásadně pod tlakem.

Vyvářecí lázeň pro tlakový způsob
Složení vyvářecí lázně pro tlakový způsob:
10 -- 15 g/l NaOH
2 g/l vyvářecí TPP
1 — 2 g/l Syntron B (měkčí vodu)
1 — 3 g/l NaHSO3 (váže volný kyslík)

Tato vyvářka probíhá při 120 až 130°C po dobu 6 až 10 hodin. Na závěr se zboží důkladně vypere.

Místo vyvářky lze také použít tzv. alkalického paření. Při tomto způsobu se textilie naimpregnuje alkalickým vyvářecím roztokem a pak se zavede do pařáku (tlakového uzavřeného kotle), kde probíhá paření při 110 až 130°C po dobu cca 60 minut.

Vyváření v provazci diskontinuálním způsobem

Vyváření v provazci diskontinuálním způsobem

Vyváříme většinou za tlaku ve vertikálních nebo horizontálních kotlích, které pracují za tlaku až 300 kPa. Nejpoužívanější je tzv. systém Gebauer (vertikální tlakový vyvářecí kotel). Základ stroje tvoří vyvářecí kotel, který má dvojité stěny a dno, topné a chladící zařízení, čerpadlo s elektromotorem, potrubí, regulační a pojistné zařízení. Do kotle se rovnoměrně naskládá až 3500 kg materiálu, víko se pak uzavře, otevře se odvzdušňovací ventil a začne se od spodu stroje napouštět vyvářecí lázeň. Po naplnění stroje lázní se odvzdušňovací ventil uzavře a může začít vlastní tlaková vyvářka, která trvá 6 až 12 hodin. Nakonec se vyvářecí lázeň vypustí, materiál se dobře opláchne horkou a studenou vodou a může se ze stroje vytáhnout. Tímto způsobem je možno také vyvářet vločku (např. vata).

Vyváření v plné šíři kontinuálním způsobem

Vyváření v plné šíři kontinuálním způsobem

Tyto způsoby jsou založeny na prvotním napuštění zboží vyvářecí lázní předepsaných parametrů a jeho následným odležením v parním prostředí na vhodném typu perforovaného pásu (nosiči) a závěrečným dobrým vypráním.

nahoru