Mercerace

Mercerace je zušlechťovací pochod, při kterém působíme krátkodobě na bavlněnou přízi, tkaninu nebo pleteninu koncentrovaným studeným louhem sodným za současného intenzivního napínání. Vlákno účinkem louhu sodného intenzivně bobtná a přitom se smršťuje v délce, spirálové zákruty i charakteristický ledvinkový průřez vlákna se mění. Zabráníme-li smršťování vlákna napínáním, získá bavlna vysoký lesk.

Mezi pozitivní přínosy patří: vysoký lesk, vyšší pevnost, vyšší afinita (příbuznost) k zušlechťovacím lázním, lepší omakové vlastnosti, menší sráživost, větší odolnost vůči světlu, povětrnosti a mikroorganismům.

Mezi negativní přínosy patří: snížení tažnosti a snížení pružnosti.

Merceraci lze vřadit do předúpravy různě, např. příze, tkaniny a pleteniny lze mercerovat buď v režném stavu, dále po odšlichtování, vyvářce, případně i po bělení, zejména ji lze zařadit jako předúpravu pro barvení nebo tisk.

Chceme-li při zamýšlené merceraci pouze zajistit zlepšení afinity k barvivům, provádíme pak pouze levnější louhování.

Změnu průřezu bavlny během mercerace můžeme znázornit takto:

Mezi moderní zařízení pro merceraci patří stroje válcové. Mají obvykle dvě delší vany s válci, na které textilie pevně doléhá, takže se nemůže smrštit a u pletenin se nemohou zkrucovat okraje. První vana obsahuje mercerační roztok, druhá pak oplachovací vodu. Mezi oběma oddíly jsou účinné ždímací válce s hydraulickým přítlakem, které zajišťují odždímání textilie od merceračního louhu sodného před vstupem do prací vody.

Mercerace bavlny kapalným amoniakem — NH4OH
Tento způsob byl vyvíjen jako proces analogický merceraci.
Mezi hlavní pozitivní přínosy u přízí patří: zvýšení pevnosti v přetrhu, zvýšení rozměrové stability, zajištění nesráživosti nití v horké vodě, rychlé zotavení po zmačkání, vyšší nasáklivost materiálu, zlepší se barvitelnost mrtvé a nezralé bavlny.
Mezi hlavní přínosy u tkanin a pletenin patří: zvýšení rozměrové stability, zvýšení měkkosti, zvýšení pevnosti.
Strojní zařízení je poměrně drahé. Kapalnost amoniaku zajistíme teplotou cca –33°C. Rovněž je třeba pořídit zařízení ke zpětnému získávání amoniaku.

nahoru