Předúprava vlny

Vlna patří do skupiny vláken živočišných, proteinových, jejichž základem jsou organické sloučeniny nazývané bílkoviny, nebo-li aminokyseliny. Aminokyseliny tvoří řetězce, které mohou mít vlivem vnějšího prostředí tři různé formy. Klidovou formou vlny je tzv. alfa keratin .

Ponoříme-li cca o 50% natažené vlákno do horké vody a do 15ti minut vlákno z vody vytáhneme a napětí uvolníme, zkrátí se do tzv. gama formy (superkontrakce)

Pokračuje-li natažení vlákna po dobu delší než 15 minut, získáme po vytažení vlákna z vody a jeho uvolnění formu beta – protaženou

Vlákno je značně hydroskopické, pružné a pevné se šupinkovým povrchem, který dává vlně význačnou vlastnost, kterou je plstivost. Z hlediska úpravy je důležité vědět, že vlna odolává lépe kyselému prostředí než alkalickému a snáší teplotu nejvýše 50 až 80°C, což je důležité zejména pro sušení.

Obecný vzorec aminokyseliny (alfa aminokyseliny):

  • R – uhlovodíkový zbytek
  • COOH – karboxyl
  • NH2 – aminoskupina

Surová vlna je značně znečištěna, množství nečistot kolísá v určitém rozmezí, což je dáno např. druhem vlny, podnebím, chovatelskou oblastí, potravou, ustájením ovcí apod. Průměrné složení vlny je: 15 – 75% čistých vlněných vláken, 12 – 47% ovčího tuku a potu, 3 – 24% rostlinných nečistot, prachu, písku a 4 – 24% vlhkosti.

Celkový obsah čistých vlněných vláken se nazývá výtěžnost vlny, nebo-li rendement (rándmá).

nahoru