Předúprava textilního materiálu

Účelem předúpravy textilních materiálů je zbavit tento materiál všech nežádoucích vlastních i cizorodých přísad a připravit je tak pro vlastní úpravu zušlechťování. Práce předúpravy jsou rozmanité, záleží především na tom, o jaký druh textilního materiálu se jedná a v jakém stupni rozpracovanosti (vločka — volný materiál, česanec, příze, hotové plošné zboží apod.) se nachází.

Příklady předúprav:

Bavlnářská předúprava - požehování, odšlichtování, vyvařování, bělení, mercerace a dle potřeby praní, odvodňování a sušení.

Vlnařská předúprava - předepírání, krabování, valchování, karbonizace, případně bělení a dle potřeby praní.

Předúprava lnu - požehování, odšlichtování, vyvařování, praní, bělení,...

Předúprava syntetických materiálů - odšlichtování, praní, fixace, bělení,…

Před vlastními předúpravnickými pracemi se provádí práce přípravné, které mají za úkol zjistit množství a kvalitu vstupující textilní suroviny. Provádí se prohlížení zboží na speciálních stolech, přitom se označí všechny chyby a nedostatky na textilii. Textilie se současně měří a váží a připravuje se do vhodného tvaru, ve kterém má začít její zušlechťování (pěchování vločky do nosičů, přadenování příze, sešívání kusů tkanin, pletenin, nabálení, skládání apod.).

nahoru