Ratinování

Ratinování je úprava vlněných a polovlněných tkanin. Tato operace vznikla kolem roku 1860 v Brně. Zdárný průběh ratinování ve značné míře závisí na pečlivém nopování, praní, valchování, počesávání a postřihování. Ve stroji je zboží v plné šíři zpracováváno pod tlakem mezi dvěma deskami. Tím dojde k uspořádání vlasu do různých útvarů:
perlé -- vlas je uspořádán do vloček a uzlíčků,
veliné -- vlas je uspořádán do pramínků napodobujících bobří kožešinu, veliné může být podélné, příčné nebo šikmé,
flokonné -- vlas je nálevkovitě uspořádán,
mutoné -- vlas je upraven do vlnek, imitace kožešin.

Ratinovací stroj
Schéma ratinovacího stroje
  1. zboží
  2. napínací zařízení
  3. ojehlené válce
  4. spodní pevná deska
  5. horní přítlačná deska
  6. kartáčovací zařízení
Chyby při ratinování

Vznikají nestejnoměrným přítlakem desek, nestejnoměrným napnutím zboží, nesynchronizací otáček válců, špatnou přípravou zboží apod.

nahoru