obchodní dovednosti > marketing > Prováděcí fáze procesu plánování

Prováděcí fáze procesu plánování

Co vyplývá ze zdrojů

Finanční

 • Kapitálové investice
 • Pracovní kapitál
 • Cash flow
 • Výzkum a vývoj výrobku
 • Cizí měny
 • Dostupnost kapitálu
 • Financování z půjček nebo vlastním kapitálem

Lidské

 • Odborné a koncepční dovednosti a zkušenosti lidí
 • Požadovaný výcvik a speciální znalosti

Organizační

 • Systémy kontroly kvality
 • Informační systémy pro řízení
 • Modely financování

Technologické

 • Stroje a zařízení
 • Možnosti výrobní kapacity
 • Obaly

Surovinové

 • Místní a zahraniční zdroje

Úvahy týkající se struktury

 • Kompatibilita struktury strategie a systémů
 • Vyjasněnost rolí/oblastí odpovědnosti
 • Nové výrobní jednotky/divize

Plán činnosti

 • Data
 • Termíny: zahájení x ukončení
 • Odpovědnosti - určení
 • Rozpočet x cash flow

Sledování

Existují kontrolní procedury, které zajistí splnění plánovaných cílů?

 • Je vnitřní komunikace účinná?
 • Vyskytují se problémy mezi marketingem a ostatními funkcemi?
 • Mají lidé jasno o svých rolích v procesu plánování?
 • Existuje procedura jak si počínat při nesplnění cílů?
 • Existují náhradní plány pro případ nesplnění cílů/změn podmínek?
 • Sledování zahrnuje hodnocení dosaženého pokroku, problémů a potenciálních problémů.

Postup v kostce:

 • určete priority
 • sledujte dosažený pokrok
 • vytipujte problémy
 • předcházejte možným problémům.

Červen 2003

Literatura – zdroje:

Philip Kotler: Marketing Management – Grada 1998

Lenka Pražská: Obchodní podnikání – Management Press 1997

John Cooper, Peter Lane: Marketingové plánování – Grada 1999

Program CEMAT PHARE – ISP/TDI Praha 1995

firemní literatura update software s.r.o., 2003

nahoru