obchodní dovednosti > marketing > Zhodnocení tržního potenciálu

Zhodnocení tržního potenciálu

Tržní potenciál je schopnost společnosti těžit na různých trzích z výhod svých obchodních možností.

Tržní potenciál je odvozován z výkonnosti marketingu, zdrojů a výrobků, měřeno na úrovni celé firmy.

Tržní potenciál je ovlivněn vnějšími faktory, které podnik ovlivnit nemůže:

  • porovnatelná výhoda České republiky jako zdroje, podnebí, umístění, ekonomická struktura nákladů
  • vládní daňová politika, finanční schémata, vývoz podněcující programy a přístupnost informací
  • pohyb směnných tarifů
  • shoda mezi vašimi výrobky a tržními příležitostmi.
nahoru