obchodní dovednosti > marketing > Klíčové faktory úspěchu v odvětví

Klíčové faktory úspěchu v odvětví

Jakmile je vybrán tržní prostor, management ztrácí mnoho ze stupňů volnosti. Tato jediná volba rozsáhle diktuje nutnost obsluhy zákazníka, překonávání rivalů a zvládání klíčových faktorů úspěchu. Tyto klíčové faktory úspěchu jsou funkce a činnosti, které musí být dobře zvládnuty, aby podnik předčil konkurenty. A naopak, pokud je to uděláno špatně, pak je neúspěch téměř zaručen. Každý trh má svůj specifický profil klíčových faktorů úspěchu, který je modelován specifickými charakteristikami toho kterého trhu.

Klíčový faktor úspěchu je konkurenční dovednost, nebo jiný klad, který je potřebný k tomu, abyste mohli úspěšně konkurovat. Úspěšné firmy obvykle nejsou slabé v oblasti klíčových faktorů úspěchu. Při rozhodování, kterou organizační silnou stránku nebo konkurenční slabost využít, je užitečné je porovnávat s klíčovými faktory úspěchu. Pokud může být využita organizační silná stránka v oblasti klíčových faktorů úspěchu, pak bude firma s vysokou pravděpodobností generovat trvalou konkurenční výhodu.

Pokud má firma strategickou slabost mezi klíčovými faktory úspěchu, která není neutralizována velmi dobře koncipovanou strategií, pak schopnost firmy konkurovat bude velmi slabá. Klíčové faktory úspěchu se často mění tak, jak průmyslové odvětví prochází svým životním cyklem.

Výhoda: vytváření pozice pro konkurenční převahu

To zahrnuje dosažení evidentně lepších výsledků, které jsou důležité pro cílové zákazníky a to ještě při konkurenceschopných cenách. Lepší parametry, které stojí více než je zákazník ochoten zaplatit, znamenají propad zisku, který nemůžeme nést trvale.

Výběr kanálů k dosažení tržního prostoru

Na většině trhů hraje distribuční síla (pokrytí, náklady a úzké vztahy) rozhodující roli tím, že zesiluje výsledky dobrého výrobku a udržuje jeho silné postavení na trhu konečného spotřebitele.

Výběr vhodného měřítka a rozsahu

Výběr určitých činností, které změní vstupy naší firmy ve výstupy, žádoucí pro odběratele.

K těmto činnostem patří nákup, výroba nebo zpracování, prodej, distribuce a servis.

Pokud jsou tyto činnosti prováděny postupně v nezbytné organizační struktuře a kontrolních a technologických vazbách, pak vytvářejí podnikatelský hodnotový řetězec.

nahoru