obchodní dovednosti > marketing > Předpoklady tržního úspěchu

Předpoklady tržního úspěchu

Carnegie Institut Praha v roce 1999 charakterizoval faktory podnikatelského úspěchu takto:

  • výrazný rozdíl v produktivitě
  • výrazný rozdíl v jakosti produktů a služeb
  • štíhlé řízení - lean production + management
  • rychlá a pohotová reakce na požadavky trhu

Prof. Kotler v roce 2002 tuto definici ještě zpřesnil::

  • vlastnictví silné značky
  • dokonalé využívání informací – ERP + www
  • dokonalá znalost vlastních zákazníků a schopnost naplnit jejich očekávání! Tj. důsledné užití nástrojů a technik Customer Relationship Management – řízení vztahů se zákazníky nebo asi lépe důsledná péče o firemní trh!

My se v dalším soustředíme právě na tento faktor. Informace samozřejmě ovlivňují i předchozí faktory, ale v tomto mají klíčovou úlohu, kterou nelze jinak nahradit.

KATEGORIE MINULOST SOUČASNOST BUDOUCNOST
Cíl podnikání produkt rozšířený produkt proces
Orientace firmy jednotka systém systém/čas
Hodnota vlastní výhody výhody technologií výhody systémové
Cílový horizont krátkodobý střednědobý dlouhodobý
Služby skromné důležité životně důležité
Místo obchodu místní celostátní globální
Frekvence péče jednou často neustále
Strategie prodej marketing vztahy
Budoucnost = procesy orientované na dlouhodobé globální vztahy se zákazníky

Pro rozvoj péče o cílový trh a segment má především význam

  • maximum informací o cílovém trhu
  • vlastní schopnost rychlé inovační změny

Schopnost vytvářet inovace je každému oboru vlastní a my se v dalším zamyslíme nad otázkou kde získat maximum informací o cílovém trhu. Nyní se podívejme jak tato úvaha zapadá do marketingové teorie a jak souvisí s realitou.

nahoru