obchodní dovednosti > marketing > Strategický marketing

Strategický marketing

Strategický marketing je systematický přístup k velké a stále důležitější zodpovědnosti managementu umístit vlastní organizaci na trhu a dát jí do takových relací k jejímu okolí, které zajistí její trvalý úspěch a ochrání jí od nežádoucích překvapení. V této souvislosti je nejdůležitějším úkolem managementu předpovídání, definování a vytváření zákazníkových potřeb a přání.

Stav konkurence v odvětví závisí na pěti základních konkurenčních silách:

 • bariéry vstupu na trh
 • bariéry opuštění trhu
 • vyjednávací síla dodavatelů
 • vyjednávací síla odběratelů
 • tlak substitučních produktů

Intenzita těchto pěti sil je v různých odvětvích různá a mění se i s vývojem každého z odvětví. Souhrnná intenzita těchto pěti sil určuje konečný ziskový potenciál odvětví. V každém z odvětví nejsou všechny síly stejně důležité (každé odvětví je jedinečné a má svou vlastní jedinečnou strukturu). Všech pět sil společně určuje intenzitu konkurence a ziskovost odvětví a nejsilnější síla nebo síly se stává rozhodující z hlediska formulování strategie. Těchto pět sil určuje přitažlivost odvětví. Firmy mohou ovlivňovat těchto pět sil prostřednictvím svých strategií

Bariéry vstupu

 • Úspory z rozsahu
 • Diferenciace výrobků
 • Náklady na změnu výrobního programu
 • Požadavky na kapitál
 • Přístup do distribuční sítě
 • Absolutní nákladová výhoda
 • Vládní politika
 • Očekávaná reakce uvnitř odvětví

Vysoké bariéry k opuštění odvětví

 • Specializovaná aktiva
 • Fixní náklady
 • Strategické vzájemné vztahy
 • Přístup k finančním trhům
 • Vertikální integrace
 • Informační bariéry
 • Legislativní a sociální omezení

Vyjednávací síla dodavatelů

Skupina dodavatelů je silná pokud:

 • Je ovládána několika málo společnostmi a je koncentrovanější než odvětví, do něhož dodává.
 • Není nucena soutěžit se substitučními výrobky o prodej do odvětví.
 • Odvětví není rozhodujícím odběratelem skupiny dodavatelů.
 • Dodávaný produkt je důležitým vstupem do podniku kupujícího.
 • Výrobek dodavatelské skupiny je diferencován nebo by při jeho záměně vznikly dodatečné náklady na změnu výrobního programu.
 • Dodavatelská skupina disponuje důvěryhodnou hrozbou efektivní integrace.

Vyjednávací síla odběratelů

Skupina odběratelů je silná pokud:

 • Je koncentrovaná, nebo kupuje velké objemy z celkových prodejů dodavatelů.
 • Výrobky, které kupuje, představují významnou část nákladů nebo nákupů odběratelů.
 • Výrobky, které nakupuje, jsou standardní nebo nediferencované.
 • Jsou malé náklady na změnu dodavatele.
 • Dosahuje nízkého zisku.
 • Odběratelé disponují důvěryhodnou hrozbou efektivní integrace.
 • Odběratelé mají veškeré informace.

Tlak substitučních výrobků

 • Substituční výrobky představují limit ziskového potenciálu tím, že znamenají cenový strop.
 • Vyhledávání substitučních výrobků znamená pátrat po takových výrobcích, které mohou plnit tytéž funkce, jako výrobky nahrazované.
 • Marketingová komunikace může působit proti substitučním výrobkům.
nahoru