Tkaniny vlnařského typu

Vlněné tkaniny jsou oblíbené právě pro své specifické vlastnosti jako je vynikající tepelná izolace, hřejivost, pružnost, dobrá nasákavost, malá mačkavost, výborné zpracovatelské vlastnosti, zvláště dobrá tvarovatelnost napařováním a žehlením. Další typickou vlastností vlněných tkanin je plstivost. Plstěním se tkaniny sráží do šířky i do délky, nabývají na plošné hmotnosti. Tkaniny vyšších plošných hmotností, které se většinou používají na zimní odívání, se vyrábí z mykaných vlněných přízí, často i z vláken hrubších vln. Z přízí česaných (česáním se ze suroviny vyčešou krátká vlákna a ostatní jsou dokonale sjednocena a uspořádána do česance, z něhož se vyrábí velmi jemné příze) se vyrábí tkaniny lehké, vzdušné, jemné, používané na letní odívání. Tzv. odlehčené materiály, se vyrábí různým způsobem, nejčastěji v kombinaci se syntetickými materiály.

Vlněné tkaniny mají největší tradici ve výrobě i použití. I když díky rozmanitosti výrobní techniky každou módní sezónu přicházejí na svět nové druhy vlněných tkanin, jsou i tkaniny takové, které si zachovávají svůj typický vzhled, vlastnosti a jsou v menších či větších obměnách stále na trhu. Mezinárodní obchod s vlněnými tkaninami byl odedávna velmi živý a některé názvy typů vlněných tkanin byly tím ovlivněny. Dochází k "vypůjčení" některých názvů z cizích jazyků, které se vžily jako odborné termíny.

Vlnařské tkaniny se tkají z vlněných přízí, nebo přízí vypředených z chemických vláken vlnařského staplu nebo směsí tak, že mají charakter tkaniny z vlněných vláken.

Dělení vlnařských tkanin podle způsobu vybarvení:

 • jednobarevné
 • s použitím barvené vlákenné suroviny
 • z barevných přízí
 • barvením tkanin = kusobarevné
 • vícebarevné
 • použitím nejméně dvou barev přízí v osnově nebo útku
 • použitím přízí melé nebo jinak barevně efektních nití
 • potištěné

Dělení vlnařských tkanin podle použití:

 • dámské šatové tkaniny
 • oblekové tkaniny z česaných přízí
 • oblekové tkaniny z mykaných přízí
 • dámské plášťové tkaniny
 • kalhotové tkaniny
 • pánské plášťové tkaniny
 • zimníkové tkaniny
 • technické tkaniny

Mušelín

vlněná tkanina vyrobena z jednoduché velmi jemné česané příze v plátnové vazbě. Používá se na dámské halenky a šaty. Název je odvozen od města Mossul, kde byly vyráběny původní bavlněné mušelíny.

Etamín

vlnařská tkanina tkaná z jednoduché česané příze s větším počtem zákrutů ve vazbě plátnové. Použití na lehké letní dámské šaty a halenky.

Popelín

je typický svým vzhledem, jež je docílen zvýšenou dostavou osnovních nití a použitím hrubšího útku. Vlnařský popelín je tkán v plátnové vazbě z jemných česaných přízí. Tkanina je pružná, malé plošné hmotnosti s jemným příčným žebrováním, většinou jednobarevná. Používá se na dámské halenky a šaty. Název je odvozen z francouzského papeline = papežský.

Voál

pružná, porézní, mírně ostrá tkanina v plátnové vazbě, s malou dostavou jemných, česaných, ostře točených nití. Podobá se mušelínu, ale je tužší a na omak ostřejší. Bývá jednobarevná nebo potištěná, používá se na dámské šaty. Název je odvozen z francouzského voile = závoj, průhledná tkanina malé hmotnosti.

Indické plátno

vzdušná splývavá vlnařská tkanina, mírně průsvitná, s měkkým omakem, většinou jednobarevná s otevřenou nezastřenou vazbou. Tká se z jednoduché nebo skané česané příze ve vazbě plátnové. Má jemný strukturální povrch. Používá se na dámské letní šaty a pánské košile.

Kašmír

měkká, lehká, splývavá vlněná tkanina, s matovým leskem většinou potištěna typickými vzory. Má obvykle šikmé řádkování vytvořené třívaznou útkovou keprovou vazbou. Vyrábí se z jemných česaných přízí, původně z kašmírské vlny. Používá se na dámské šaty, šály a šátky. Původ této tkaniny je v Indii.

Krep

lehká, porézní a pružná tkanina. Vlněný krep se vyrábí z česaných přízí, jednoduchých i skaných, ostře točených v plátnové nebo krepové vazbě. Vyrábí se v malých až středních hmotnostech převážně jako dámská šatovka.

Pískový krep

vlnařská tkanina vyrobená z jemných česaných přízí, zrnitý povrch je vytvořen zásadně jen smyšlenou krepovou vazbou. Tkanina je porézní, avšak poněkud tužší ale příjemná na omak díky jemným přízím s menším počtem zákrutů. Používá se na dámské halenky a šaty.

Žoržet

vzdušná až průsvitná lehká vlněná tkanina zrnitého omaku s jasným nezastřeným povrchem. Tká se v plátnové vazbě z ostře točených jednoduchých i skaných česaných přízí, kde se v osnově i v útku střídají 2 nitě s Z zákrutem a 2 nitě s S zákrutem. Vlněný žoržet napodobuje původní žoržet hedvábný. Používá se na halenky, šaty a večerní toalety.

Krepžoržet

vzdušná vlněná tkanina velmi pružná s jasným nezastřeným povrchem tkaná v plátnové vazbě z krepových nití nebo v krepové vazbě, vždy však se střídáním nití se zákrutem S a Z v poměru 2 : 2 v osnově i útku.

Fresko

pružná tkanina drsného omaku ze skaných ostře točených přízí, často muliné nebo melanž, zásadně v plátnové vazbě. Použití na pánské obleky. Název je odvozen od italských maleb fresco (podobný zrnitý povrch).

Buklé

měkká a objemná, porézní tkanina střední až větší hmotnosti s charakteristickým obloučkovitým povrchem vytvořeným buklé přízí obvykle v útku. Tká se v plátnových nebo v některé z útkových vazeb. Používá se na kostýmy nebo pláště.

Ryps

tkanina vyznačující se převážně příčným žebrováním, ale také podélným nebo šikým žebrováním. Vlněný ryps je tužší tkanina střední hmotnosti, plného omaku, tkaná ve vazbě rypsové nebo také v plátnové vazbě s použitím hrubšího útku a hustě dostavené jemnější osnovy. Používá se na dámské kostýmy a pláště.

Epingl

je podobný příčnému rypsu svým výrazným nezaostřeným příčným žebrováním. Často se střídají žebra různé tloušťky. Vyrábí se v plátnové nebo rypsové vazbě, zatkáváním více nití do jednoho prošlupu nebo opakováním různě jemných přízí. Vyrábí se v lehčím až středně těžkém provedení. Používá se na dámské šaty, pláště, ale také na potahy nábytku. Název je odvozen od francouzského epinglé = vroubkovaná hedvábná tkanina.

Gabardén

vlnařský gabardén je jemná, jednobarevná hustá tkanina malé hmotnosti typická zřetelným diagonálním žebrováním, které vzniká použitím keprové vazby s hustě dostavenou osnovou. Tká se z jemných česaných přízí. Používá se na dámské a pánské kostýmy, impregnované gabardény též na pláště do deště.

Gabarding

označuje tkaninu obdobnou gabardénu, avšak v lehčím provedení a se zvlášť strmým žebrováním, které je docíleno vazbou zesíleného kepru. Používá se na dámské šaty, kostýmy a lehké pánské oblečení.

Kord

(nebo také oblekový kord) je vlnařská vícebarevná houževnatá tkanina střední hmotnosti tužšího omaku, velmi pevná s výrazným plastickým žebrováním. Má hustou dostavu osnovních nití, tká se většinou v pětivazném zesíleném atlasu (kordová vazba) nebo ve vícestupňovém kepru. V osnově se používá česaná, skaná příze muliné s větším počtem zákrutů, v útku většinou tmavší česaná skaná, nebo jednoduchá mykaná jednobarevná příze. Používá se na dámské kostýmy, pánské obleky a pláště sportovního stylu. Název odvozen od anglického cord = provazec.

Tvil

vlnařská hladká tkanina, malé až střední hmotnosti s plným a měkkým omakem. Vyrábí se většinou jednobarevná, ze skané česané nebo jednoduché mykané příze někdy mírně zaplstěná ve čtyřvazné nebo šestivazné oboulícní keprové vazbě. Používá se na pánské obleky, dámské kostýmy, kalhoty. Název je odvozen od skotského tweel - diagonální vzhled použité vazby.

Serž

jednobarevná vlnařská tkanina s ostrým plným omakem tkaná v laskasu, v těžším provedení v cirkasu. Vyrábí se z ševiotových česaných přízí jednobarevných nebo melé. Používá se na dámské kalhoty, kostýmy. Název je odvozen z latinského serica = hedvábný.

Diagonál

typ vlnařské tkaniny, obvykle pestře tkané víceřádkovým nebo zesíleným keprem z česaných, ale i mykaných přízí. Tkanina má sportovní charakter se vzorem diagonálu. Používá se na saka a pláště. Název je odvozen od vzoru tkaniny - úhlopříčky = diagonály.

Angora

lehká až středně těžká tkanina, měkkého až mýdlového omaku s vlasem, který mírně zakrývá strukturu některé ze základních vazeb. Vyrábí se z mykané příze s příměsí srsti angorského králíka. V mezinárodním obchodě se názvem angora označuje tkanina s bavlněnou osnovou nebo osnovou z chemických vláken a s útkem z angorské vlny, jak se také označuje mohér. Vlasový povrch je vytvořen menším či větším podílem vláken srsti angorského králíka. Používá se na dámské šaty a kostýmy. Název je odvozen od názvu použitých vláken.

Kamelhár

vlnařská jednobarevná nebo melanžová tkanina velké hmotnosti s měkkým, něžným omakem s vlasovým povrchem, který zcela zakrývá vazbu keprovou nebo atlasovou. Vyrábí se z mykaných přízí s podílem velbloudí vlny v charakteristických krémových až béžových barvách. Používá se na dámské i pánské pláště. Název je odvozen z anglického camel = velbloud.

Listr

lehká vlnařská tkanina, jednobarevná, převážně v tmavých odstínech, kovově lesklá, pružná, porézní, na omak drsnější v plátnové nebo panama vazbě (ojediněle keprové vazbě). Původní listr měl osnovu z bavlněných nebo chemických vláken, ovšem v útku byly použity hrubší příze mohérové nebo listrové, od nichž je odvozen název tkaniny. Dnes se používá na dámské šaty nebo pánské letní obleky, dříve se z listru vyráběly pracovní šaty. Název je odvozen z francouzského lustre = lesk.

Mohér

pružná tkanina malé až střední hmotnosti, většinou jednobarevná s typicky jemným, měkkým omakem a výrazným kovovým leskem. Tká se v keprových vazbách z mykaných přízí s obsahem mohérové vlny nebo jiných speciálně lesklých vláken. Používá se na dámské kostýmy, pláště. Název je odvozen od použité srsti kozy angorské = mohérová vlna.

Saxony

vlnařská tkanina střední hmotnosti s měkkým, plným omakem, s jemným krátkým vlasem na lícní straně, mírně zakrývající strukturu čtyřvazného oboulícního kepru. Tká se z jemných mykaných přízí často v kontrastních barvách. Používá se na sportovní typy oděvů. Název, původně čistě obchodní, je odvozen od používaných jemných merinových vln původního saského chovu, anglicky Saxony = Sasko.

Ševiot

vícebarevná, pružná vlnařská tužší tkanina střední hmotnosti s jemným leskem s pružným až ostrým omakem. Tká se z vln ševiotových ovcí, často s použitím syntetických nití s efekty ve vazbě lomeného kepru. Používá se především na pánské obleky. Název je odvozen od použitých ševiotových vln.

Šetlend

vlnařská melanžová plná a měkká tkanina střední až velké hmotnosti s hebkým omakem, jemným nízkým vlasem mírně překrývající strukturu plátnové nebo keprové oboulícní vazby. Tká se z jednoduché česané nebo mykané příze většinou melé. K výrobě přízí se používá jemné vlny šetlendských ovcí, od které je odvozen název. Použití na obleky, kostýmy, pláště a saka sportovního stylu.

Delén

splývavá vlnařská tkanina malé hmotnosti v nezastřené plátnové vazbě z měkké málo točené česané příze. Používá se na letní dámské šaty. Název je odvozen z francouzského de laine = z vlny.

Šantung

vlnařská jednobarevná nebo vícebarevná tkanina malé hmotnosti s mírně tuhým omakem s nestejnoměrným povrchem, který je vytvořen pomocí efektních flámkových nití (nejčastěji v útku). Tká se v plátnové vazbě, napodobuje plastickou hedvábnickou tkaninu. Používá se na dámské šaty, pánské letní obleky.

Tropikal

vlnařská porézní a vzdušná tkanina malé hmotnosti s ostřejším a suchým omakem. Je tkána pouze v plátnové vazbě se zřetelnou strukturou. Používá se dvojmo či trojmo skaných přízí s ostřejším zákrutem, často s melanž či muliné efektem. Používá se na letní lehké pánské obleky, dámské letní šaty a kostýmy. Název je odvozen od určení tkaniny pro tropické oblasti. Tkanina podobného charakteru se stejným určením použití se nazývá palmbíč Tento název je chráněná značka místní americké firmy,který pochází z amerického přímořského lázeňského střediska Palm Beach - palmová pláž.

Hopsak

vlnařská jednobarevná nebo melanžová tkanina střední hmotnosti s ostrým omakem a výraznou vazební strukturou přisazovaného atlasu. Vyrábí se z česané nebo jemné mykané příze. používá se na pánské obleky a stejnokroje. Název je odvozen z anglického hopsacking = jutová tkanina, která se používala na chmelové žoky, jejichž struktura připomíná povrch této tkaniny.

Sportex

pružná vlnařská tkanina s drsným, porézním povrchem v plátnové vazbě. Tká se z jemných mykaných ostřeji točených přízí v melanžovém provedení. Používá se na pánské obleky a dámské kostýmy sportovního typu. Název má čistě obchodní původ a je chráněným označením pro tkaniny, které vyráběla anglická firma Dormeuil.

Koverkot

tkanina střední hmotnosti s jemným plastickým žebrováním, jež může být šikmé, ale i lomené nebo jinak vzorované pomocí pětivazného zesíleného atlasu nebo cirkasu. V osnově se používá česané příze muliné, v útku je jednoduchá nebo dvojmo skaná příze, což je typické pro tento druh tkanin. Původní koverkoty se tkaly z jiných druhů vláken, tkaniny však díky muliné nitím mají vlnařský charakter. Používá se na pánské obleky, kalhoty a dámské kostýmy. Název je odvozen z anglického cover-coat - převlečník..

Adria

vlnařská tkanina nesoucí název podle své vazby, tj. atlasová vazba vytvořená zesílením několika vazných bodů základní vazby (strukturálně se podobá šikmým rypsům). Vlněná tkanina adria je střední hmotnosti s měkkým omakem vyznačující se jemným šikmým řádkováním. Používá se na pánské společenské obleky. Název je odvozen od použité vazby.

Panama

vlnařská porézní, vzdušná tkanina malé až středně velké hmotnosti s jemně zrnitým povrchem, který je dosažen použitou panama vazbou. Používá se na pánské obleky a kalhoty, dámské kostýmy.

Filafil

vlnařská tkanina s typickým schodovitým šikmým řádkováním, jehož zvýraznění je provedeno snováním a házením dvou kontrastních nití. Tká se z česaných přízí ve vazbě cirkas nebo panama. Používá se na pánské obleky, ale i dámské kostýmy. Název je odvozen od způsobu výroby vzoru tkaniny, francouzsky fil a fil znamená nit k niti (světlá a tmavá).

Pepř a sůl

vlněná obleková tkanina, která má název podle svého vzhledu, tj. rozsypaného pepře a soli. Povrch tkaniny je jemně tečkovaný, toho se dosahuje použitím šedé či černé a bílé nitě nebo efektní muliné nitě. Tká se ve vazbách plátnových, keprových a krepových z česaných přízí. Název je odvozen od vzoru.

Kaviár

vlnařská obleková tkanina z česaných přízí s typickým světlým tečkováním, které připomíná kaviár. Název je odvozen od vzoru.

Pepito

vlnařská obleková tkanina s typickým vzorem - dvoubarevnou kostičkou. Tká se z česaných, ale i mykaných přízí. Název je odvozen od vzoru

Glenček neboli esterházy

tkanina vlnařského typu s charakteristickým větším kárem ve dvoubarevném i vícebarevném provedení. Tká se nejčastěji z česaných přízí v plátnové nebo keprové vazbě. Název je odvozen od anglického glen = rod a check = káro. U nás se častěji používá (tak jako v Rakousku) název esterházy. Tento název je odvozen od jména rakousko-uherského barona, který měl toto káro v oblibě.

Rybí kostra

další z oblekových vlnařských tkanin, která má název podle svého vzoru. Tká se ve vazbě lomeného kepru, často s použitím odlišně barevné osnovy a útku, což přispívá ke zvýraznění vzoru.

Tartan

vlnařská tkanina, se vzorem rodové kostky. Tkanina se tká z česaných, ale i mykaných přízí jasných tradičních barev, v přesném sledu pořadu házení a snování ve vazbě cirkas. Bývá jemně zaplstěná nebo hladce postřižená. Pravých tartanů je přes tři sta (podle tradičních skotských rodů), tkaninám se vzorem napodobující tartan se všeobecně říká skotská kostka.. Používá se na sukně a dámské šaty.

Štruk

vlnařská jednobarevná nebo vícebarevná, pružná tkanina z jemných česaných přízí jednoduchých nebo skaných. Charakteristické je podélné žebrování různé šíře, vytvořené pomocí štrukové vazby. Používá se na pánské kalhoty a obleky.

Dyftýn

vlnařská tkanina se zřetelným nízkým a hustým vlasem, který je vyčesán po zatkání volně točených útků. Osnova bývá dvojmo až trojmo skaná. Používá se na dámské pláště. Název je odvozen z francouzského duvet = chmýří.

Flanel

jednobarevná nebo melanžová vlnařská tkanina jemného měkkého omaku, tkaná z česaných nebo i mykaných přízí v plátně nebo cirkasu. Delší hustý ležící vlas zakrývá částečně vazbu. Vyrábí se v různých plošných hmotnostech. Používá se na dámské šaty, pánské obleky.

Fulé

vlnařská jednobarevná nebo melanžová tkanina plného omaku se zvlášť jemným vlasem zakrývajícím vazbu plátnovou nebo keprovou. Vyrábí se ve středních hmotnostech z jemných česaných i mykaných přízí. Používá se na dámské a pánské oděvy. Název je odvozen z francouzského fouler - váleti, valchovati.

Velur

vlnařská tkanina s vysoce měkkým omakem s hustým stojatým až sametovým vlasem, krátce postřižen. Vlas zakrývá keprovou nebo atlasovou vazbu. Tká se z jednoduchých mykaných přízí. Používá se na dámské a pánské pláště. Název je odvozen od francouzského velours = samet.

Flauš

vlnařská tkanina na rozdíl od veluru s vlasem delším ležatým, částečně urovnaným, zakrývajícím keprovou nebo atlasovou vazbu. Vyrábí se ve větších hmotnostech z jednoduché česané nebo mykané příze. Použití na dámské a pánské pláště. Název je odvozen z německého Flausch = chomáč vlasů.

Flíz

(nebo také termovelur- obchodní název) je pletenina ze 100% syntetického materiálu, nejčastěji polyamidu nebo polyesteru. Nesprávně je někdy nazývaná též jako odlehčený flauš - proto je zde flíz uveden, ačkoliv jde o pleteninu. Je velmi lehká, objemná textilie, oboustranně počesaná s výbornými izolačními vlastnostmi. Nevýhodou je většinou silný sklon ke žmolkování. Vyrábí se jednobarevná nebo potištěná. Používá se na nejrůznější svrchní oděvy dětské, dámské i pánské. Název je odvozen z anglického fleece = vlna, rouno.

Sukno

vlnařská jednobarevná nebo melanžová tkanina střední až velké hmotnosti, tužší s plným měkkým omakem se zastřeným, zaplstěným povrchem s krátkým ležícím vlasem, někdy též lesklým, který překrývá vazbu keprovou nebo šikmý ryps. Tkanina je valchovaná, někdy lisovaná pro větší povrchový lesk. Používá se na pláště, kostýmy a stejnokroje. Název byl původně obecným označením pro vlněné tkaniny, je odvozen ze staroslovanského súkati = soukati.

Cibelín

vlněná tkanina suknovitého charakteru, avšak s dlouhým, ležatým, lesklým (mohérovým nebo jiným) vlasem, často s příměsí bílých vláken. Tkanina je vzdušná, měkká se zcela zakrytou vazbou. Používá se na dámské pláště a pánské sportovní pláště. Název je odvozen z francouzského zibeline = sobol (povrch tkaniny napodobuje tento typ kožešiny).

Loden

vlnařská pevná až tuhá, vícebarevná tkanina střední až velké hmotnosti s vlasem různé délky. Tká se z mykaných, jednoduchých melanžových přízí většinou hnědých, zelených a šedých. Vazebně se používá plátno, laskas, cirkas, tyfl, kepr. Lodeny jsou lehčí, tzv. letní více prodyšné, meltonové středních hmotností téměř bez vlasu a těžké tzv. zimní s krátkým vlasem, který zcela zakrývá vazbu. Použití na pracovní a sportovní pláště. Název odvozen od rakouské horské oblasti Loderers, kde se původně lodeny vyráběly.

Hubertusová tkanina

typ lodenové tkaniny větší hmotnosti s delším lesklým vlasem urovnaným ve směru osnovy. Vyrábí se v plátnové nebo keprové vazbě z mykaných přízí melé v olivových a zelených odstínech, často s přísměsí kozích chlupů. Tkanina se impregnuje, používá se na pláště sportovního typu a hubertusy (myslivecké pláště). Název je odvozen od patrona myslivců svatého Huberta.

Melton

vlnařská tkanina střední hmotnosti s měkkým omakem s částečně zaplstěným povrchem a téměř zastřenou vazbou keprovou, cirkasovou nebo atlasovou. Vyrábí se z česaných i mykaných přízí, často pestře tkaný. Melton nižších hmotností se používá na pánské obleky, větších hmotností na pláště či obuv. Technické meltony se používají např. k potažení tenisových míčků.

Donegal

vlnařská tkanina s rustikálním porézním povrchem a nezastřeným vzhledem tkaná v plátnové vazbě. Charakteristické je použití kontrastních barev v osnově a útku (světlá osnova a tmavý útek) často s barevnými nopky. Lehčí donegal se používá na kostýmy a obleky, těžší na pláště sportovního stylu. Název je odvozen od anglického hrabství Donegal, kde se poprvé tento typ tkanin vyráběl.

Tvíd

vlnařská vícebarevná, zpravidla melanžová, pružná vlněná tkanina s drobným kontrastním vzorem, řídce dostavená. Tká se z mykaných, často nopkových přízí v plátnové nebo oboulícní keprové vazbě. Původně se vyráběl ručně z nestejnoměrných ručně předených přízí. Tkanina menších hmotností se používá na dámské kostýmy, s větší hmotností se používá na pláště. Název je odvozen od řeky Tweed v Jižním Skotsku, původní oblasti známé výrobou těchto tkanin převážně na ručních stavech. Název Harris-Tweed je chráněným označením tkanin ze 100% vlny ručně tkaných.

Homspen

vlnařská tkanina s jasnou strukturou z hrubých nestejnoměrných melanžových mykaných přízí, tká se ve vazbě plátnové, čtyřvazném kepru nebo odvozeninách. Pro tkaninu jsou typické nevybarvené mrtvé chlupy, které připomínají ruční výrobu. Použití na oděvy sportovního stylu, pláště, saka a dámské kostýmy. Název je odvozen od původního rukodělného zpracování v Anglii home spun = doma předen.

Naté

porézní vlnařská tkanina střední až velké hmotnosti s rustikálním vzhledem vytvořeným volnější vazbou, střídáním hrubších a jemnějších přízí ve vazbě plátnové a jejich odvozeninách. Používá se na dámské pláště. Název je odvozen z francouzského natté = pletená rohož, kterou tkanina svým vzhledem připomíná.

Dubl

dvojitá, středně těžká až těžká tkanina. Dvě tkaniny odlišného vzoru a barvy jsou tkané současně nad sebou a při tkaní jsou spojené zvláštním útkem nebo osnovou. Používá se na dámské a pánské pláště. Název je odvozen z francouzského double = dvojitá tkanina.

Otoman

vlnařská měkká tkanina střední hmotnosti s příčným žebrováním, tkaná v plátnové nebo rypsové vazbě. Na rozdíl od otomanů hedvábnických, které se používají ponejvíce k dekoračním účelům, se otoman vlnařský používá na dámské pláště. Název je odvozen od francouzského ottomane = turecká tkanina, která se používala na nízká lehátka s tímto názvem.

Žaketová kalhotová tkanina

vlnařská tkanina střední hmotnosti s plným omakem s charakteristickými proužky, které mohou být i plastické, vytvořené buď snováním, vazbou nebo i střídáním nití uni a muliné. Tká se převážně v tmavých barvách, v keprové vazbě nebo technikou dvojitých tkanin. Používá se výhradně na pánské společenské kalhoty. Název je odvozen od názvu obleku zvláštního střihu z anglického jacket = kabát.

Marengo

měkká vlnařská tkanina střední až větší hmotnosti s jemným vlasovým povrchem, který zakrývá vazbu cirkas nebo jinou oboulícní keprovou vazbu. Tká se z česaných nebo mykaných přízí z černých vláken s maximálně 5% podílem vláken bílých. Výsledný černý povrch má pak jemné bílé ojínění. Používá se na pánské obleky a lehké pláště. Název je odvozen od francouzského marengo = šedočerný.

Krul

vlnařská objemná tkanina s měkkým omakem a zkadeřeným povrchem, který je vytvořen smyčkovou nití zakrývající krepovou vazbu. Vyrábí se ze skaných česaných nebo mykaných přízí různých jemností. Používá se na dámské kostýmy, pláště. Název je odvozen z německého krollen = kadeřit se.

Krymr

tkanina napodobující jehněčí kožešinu. Má velmi zkadeřený lesklý povrch, vytvořený taženým a řezaným vlasem. Vlasová osnova je z mohérových nebo ševiotových vln. Základní osnova a útek jsou z bavlněných přízí.

Žíněnka

pružná tkanina vyráběná plátnové vazbě z tzv. chlupových nití tzn. z nití vyrobených ze směsi různých hrubých pesíkových vln a chlupů z různých zvířat, původně se však používalo výhradně pružných koňských žíní. Používá se jako vložkový materiál do oděvů.

Průběžný test
Jaký je rozdíl ve vazbě voálu a kašmíru?

Čím je typický žoržet?

Které typy tkanin mají název podle použitých vlněných vláken?

V jaké vazbě se tká hopsak?

Jak rozeznáme velur od flauše?

Co je charakteristické pro buklé?

Co připomíná svým vzhledem tkaniny typu naté?

Jaké společné znaky mají gabardén a oblekový kord?

Co je charakteristické pro dometal?

nahoru