Keprová vazba (K)

nejmenší střída vazby 3/3 (tzn. 3 osnovní a 3 útkové niti). Kepry jsou osnovní nebo útkové podle toho, které vazné body ve střídě převládají. U keprů rozlišujeme také směr stoupání řádků na levý S nebo pravý Z.

Značení keprů např.

Útkový třívazný kepr s pravým stoupáním keprových řádků

Osnovní třívazný kepr s levým stoupáním keprových řádků

Laskas – je nazýván třívazný kepr osnovní v hustém provázání česaných vlnařských přízí. Název se používá jen u vlnařských tkanin.

Kašmírová vazba – je nazýván třívazný kepr útkový ve volném provázání (řídké dostavě). Název se používá pouze u vlnařských tkanin.

Odvozeniny vazby keprové

Kepr zesílený - přidáním vazných bodů osnovních nebo útkových vzniká kepr zesílený osnovní nebo útkový.

Kepr zesílený oboulícní – má ve střídě stejný počet osnovních a útkových vazných bodů.

Cirkas je označení pro kepr zesílený oboulícní se střídou vazby 4/4, používaný často u vlnařských tkanin.

Tyfl je označení pro zesílený oboulícní kepr lomený ve střídě ve vlnařském provedení.

Kepr lomený - na tkanině vytváří příčné nebo podélně stromečkování. Při použití odlišně barevného útku a osnovy vzniká výrazný vzor podobný rybí páteři, tzv. rybí kostra (fiškret).

osnovní kepr lomený
kepr lomenž oboulícní
Kepr hrotový - neboli zpáteční, vzniká z keprů základních, po zakreslení střídy se vazba vrací opačným směrem. Hrotový kepr může být podélný, příčný s ostrými nebo tupými hroty.
kepr hrotový s tupým hrotem
kepr hrotový s ostrým hrotem
Kepr křížový - je vytvořen ze dvou keprů hrotových opačného směru ve střídě vazby. Na tkanině se vytváří řádky do X.
křížový kepr
křížový kepr
Kepr víceřádkový - ve střídě vazby má více šikmých řádků oddělených od sebe. Pro zvýšení kontrastu se používá tmavá osnova a světlý útek. Takového tkaniny se obvykle jmenují diagonály.
víceřádkový kepr
víceřádkový kepr
Kepr vícestupňový (též zvaný stojatý, strmý nebo příkrý) - tvoří šikmé zesílené řádky se sklonem až 75°. Vzniká z keprů zesílených, víceřádkových. Do vzornice se zakresluje každá druhá (dvoustupňový) až třetí (třístupňový kepr) nit ze základní střídy. Tyto vazby bývají použity u kordů nebo gabardénů.
základní kepr víceřádkový
dvoustupňový kepr
nahoru