Efektní nitě

Ve tkaninách je často užíváno efektních nití, mnohdy tyto nitě jsou charakteristické pro jednotlivé typy tkanin. Proto je názvosloví efektních nití důležité pro snazší orientaci v názvech typů tkanin. Cílem následujících kapitol je seznámit se s názvy efektních nití a stručně s jejich výrobou

Efektní nitě jsou vyráběny různým způsobem a v různých fázích výroby. Efektu je dosaženo vytvořením speciálního strukturálního povrchu nitě nebo barevností dosaženou různým způsobem. Mnohdy bývá použito kombinace obou způsobů.

Nitě s efektní konstrukcí

Plamenová nit

na povrchu nití je ve stejných vzdálenostech vytvořen kratší nebo delší silnější úsek, příp. i barevně odlišný. Vyrábí se přidáním útržků přástu nebo rouna k základnímu materiálu nebo na efektním skacím stroji tím, že se přerušovaně ke dvěma nitím přiskává přást nebo příze určité délky.

Nopková nit

povrch je výrazně nopkovitý. Efektu se dosáhne přidáním nopků (shluky chomáčků vláken) do směsi základních vláken a jejich zapředení do jednoduché příze při zakrucování.

Krepová nit

je velmi pružná, se zrnitým povrchem. Efektu se dosáhne použitím vysokého počtu zákrutů (přádních nebo skacích) nebo při skaní se souhlasným směrem zákrutu jako zákrut přadní.

Obeskávaná nit

měkká nit s otevřeným povrchem, členěným na kosočtverce. Efektu se dosáhne při skaní velmi rozdílných jemností nití vstupujících do skaní a jejich různým napětím. K výrobě tkanin je tato niť používána jen ojediněle, převážně se používá pro ruční pletení.

Krytá nit

povrch má vzhled husté, lesklé spirály. Jádro dodává skané niti potřebnou pevnost, je obeskáváno rychlejším podáváním krycích nití. Na krycí materiál se často používá lesklá viskóza, chemické hedvábí nebo kovové niti.

Spirálová nit

nit spirálově zřaseného povrchu. Efektu se dosáhne většinou skaním základní niti a nitě efektní. Základní nit je jemnější, efektní je hrubší. Směr skacího zákrutu je opačný než směr přádního zákrutu hrubší niti. Pro některé druhy těchto efektních přízí se používají názvy: gimpa, buklé, ondé (mají dlouhotočivý protáhlý a zřasený povrch) a frizé (má krátký spirálově zřasený povrch). Jako efektní nit spirálová může být považována i nit dvojmo skaná s velmi malým skacím zákrutem.

Smyčková nit

na povrchu jsou ve více či méně pravidelných intervalech rozmístěny smyčky. Smyčky se tvoří tím, že k základní niti je přiskávána rychleji dodávaná smyčková nit. Vytvořené smyčky mohou být upevněny dalším skaním křížkovací nití. Podle hustoty, tvaru a velikosti smyček se smyčkové niti dělí na froté, loop a střapcové (špicové) niti.

froté - malé smyčky

loop - větší smyčky

střapcová (špicová) nit - vyrábí se s použitím ostře točených smyčkových nití, které vytváří charakteristické střapce.

Knoflíková nit

na povrchu jsou v určitých vzdálenostech rozmístěny shluky závitů v podobě knoflíků různého tvaru, velikosti i barev. Efektního shluku nití se docílí přerušením dodávky nití, které knoflík netvoří. Tzv. knoflík je tedy vytvořen jednou z nití. Knoflíková nit může být zpevněna obeskáním.

Pro knoflíkové niti s prodlouženými shluky nití se používá název "housenková nit".

Žinylka

nit s hustým vlasem kolmým k ose niti.

Dnes módní žinylka je skaná. Na speciálním žinylkovacím stroji jsou vkládána mezi dvě nosné nitě nekonečná vlákna která jsou po stočení nitě rozřezána. Velmi záleží na druhu použitého materiálu, aby při vlastním používání výrobku ze žinylky krátká vlákna nevypadávala.

Žinylkové nitě lze vyrábět pletařskou technologií na osnovních pletařských strojích, kde základní nit plete řetízek a vlasová nit provazuje střídavě mezi jednotlivými řetízky. Po upletení se vlasová nit rozřeže.

Původní žinylka je v podstatě proužek tkaniny s vlasovým povrchem vytvořeným rozřezanými útky. Tato žinylka se vytváří složitějším způsobem než je předení. Předdílo - tkanina se tká v plátnové vazbě nebo perlinkové a po zatkání se útky rozřežou na pásy, nosným elementem nitě je pak 4-6 osnovních nití. Od výroby touto technologií výroby se již upouští.

Název je odvozen z francouzského chenille - housenka.

Nitě s barevnými efekty

Muliné

na povrchu se v pravidelné spirále prolínají nejméně dva barevné odstíny. Efektu je dosaženo skaním nejméně dvou jednoduchých nití stejné jemnosti, barevně odlišných.

Flámková nit

nit s různobarevnými úseky. Žádaného efektu se může dosáhnout potištěním přaden několika barevnými odstíny, popřípadě při skaní přískáním kousků přástu nebo kousků příze kontrastní barvy.

Melé (melanž)

vyrábí se ze směsi barevných vláken, nejméně ze dvou odstínů - nit má v konečném výsledku barevně pestrý vzhled.

Vigoňová příze

je příze vyrobena z druhotných surovin různých kvalit, připomínající svým vzhledem melanžovou efektní nit, avšak jde o přízi podřadnou, používanou často jako výplněk. V pravém slova smyslu nepatří do efektních nití, ale při rozboru tkanin se s ní ještě i dnes setkáváme.

Viguré

efektu se dosáhne spřádáním potištěných česanců. Tato vícebarevná efektní niť (barevně pestrého avšak klidného vzhledu) se používá zejména k výrobě vlnařských tkanin. Na rozdíl od melé může mít každé vlákno několik barev.

Ombré

na niti se střídavě opakují dva nebo více barevných odstínů. Efektu je dosaženo obarvením části přaden na různé barevné odstíny, které se často duhově prolínají -- stínují.

Žaspé

na povrchu se ve volné šroubovici prolínají dva barevné odstíny. Efektu se dosáhne spojením dvou různobarevných přástů při dopřádání.

Žíhaná nit

v pravidelných délkách se střádavě opakují dva barevné odstíny. Efektu se dosáhne skaním dvou různobarevných nití, které jsou dodávány se střídavě měněnou rychlostí. Rychleji dodávaná nit obtáčí a zakrývá nit druhou.

Ostatní efektní nitě

Leónská nit

(dříve nazývaná jako dracoun) patří do této skupiny efektních nití. Je to textilní, nejčastěji vigoňová příze obtáčená drátkem z ozdobných kovů kruhového nebo plochého průřezu. K obtáčení se dnes používají také aluxované pásky. Používá se při zdobení oděvů a jiných předmětů. Název pochází od španělského města León, kde bylo dávné středisko výroby těchto nití.

Žádoucího efektu lze dosáhnout nejen technologií přípravy, barvením nebo tiskem, ale i příměsí speciálních efektních vláken jako jsou např. fibrilovaná vlákna, pokovené pásky (tzv. aluxované pásky známé původním obchodním názvem Lurex), vysoce lesklá vlákna nebo kovová vlákna.

Kontrolní otázky
  1. Jaký je rozdíl mezi multifilem a monofilem?
  2. Definujte rozdíl mezi pojmy vlákno, nit a příze
  3. Převeďte čm 50 na Ttex
  4. Převeďte 10 tex na číslování metrické
  5. Převeďte 21 den na tex
  6. Jaký je rozdíl mezi efektní nití viguré a melé?
  7. Jak se vyrábí efektní žinylková efektní nit?
  8. Z jakých nití se vyrábí efektní nit muliné?
  9. Co je to vigoňová příze?
  10. Definujte leonskou nit
nahoru