Polyetylénová vlákna

Polyetylénová vlákna

Polyetylenová vlákna nemají přímo použití na výrobu textilií - používají se převážně v technickém sektoru a jako vlákenné pojivo pro netkané textilie. Existují dva typy: HDP (High Density Polymer) - super jemná vlákna a LDP (Low Density Polymer) - folie, vlákna jako pojivo.

Obch.názvy: COURLENE (Anglie), HOSTALEN (SRN), OLETENE (Francie)

Polypropylenová vlákna

Vlákno se zvlákňuje z předem připraveného polymeru z taveniny kruhovými tryskami do šachty; větší příčné rozměry (např. pásky) do vodní lázně. Vlákna jsou převážně kruhového průřezu, nesorpční, obtížně barvitelné. Převažuje technické použití, dřívější snaha do všívaných koberců byla opuštěna pro tvarovou nestabilitu a zotavovací neschopnost, nyní se používá páskovina do podkladových tkanin na všívané koberce, dále vysoké uplatnění v oblasti netkaných textilií (umělé trávníky, běžecké dráhy, půdní drenáže, geotextilie, atd.).

Užitné vlastnosti: je to nesorpční polymer s měrnou hmotností menší než 1.103 kg/m3

Negativa: nesnadno se barví, nízké teploty měknutí a tání: teplota měknutí/ tání 140/170°C

Použití: převážně technické použití, obalová technika, medicína, sportovní potřeby, atd.

Obchodní názvy: MOSTEN (Česká republika), MERAKLON (Itálie), PROPYLEX (Anglie)

Polyakrylnitrilová vlákna

Proces výroby tohoto vlákna se různí podle zvlákňovacích postupů, které jsou dvou typů: do lázně, který je převažující, a do horkovzdušné komory. Svými vlastnostmi se velmi přibližuje vlněných vlně, proto jsou časté směsi vlna/akryl. S ohledem na špatnou barvitelnost jsou vyráběny kopolymery (modakrylová vlákna), kde je 50-85% je polyakrylnitrilu, zbytek tvoří nositel barvitelné složky - zpravidla metakrylát.

Užitné vlastnosti: mechanické vlastnosti téměř shodné s vlnou, s výhodou se používá na pletací příze a pletené výrobky.

Negativa: po mechanické stránce snadno žmolkuje, a z důvodů nízké sorpce se elektrostaticky nabíjí a tím pádem špiní.

Použití: směsi s vlnou, dále pletařské příze, pletené výrobky, bytové textilie. Relativně snadno ohebné vlákno s jednoduchou údržbou (je nutné pro údržbě aplikovat aviváž (elstat. náboj)).

Obchodní názvy: ACRIBEL (Belgie), ACRILAN, ORLON, DRALON (USA), COURTELLE, NEOCHROME, SECRIL (Anglie), DOLAN (SRN).

Polyuretanová vlákna

Jsou vyráběny 2 typy vláken: klasické polyuretanové vlákno a segmentové, tj. kopolymerní se segmenty makromolekul z polyuretanu a jiného polymeru. Existují dva typy zvlákňování: z roztoku do horkovzdušné komory a do lázně. Vlákna obou typů jsou téměř kruhového průřezu. Jejich význam spočívá pro vysokou pružnost v použití do elastického prádla. Obecně jsou nazývány elastomery. Ve srovnání s pryžovými a latexovými vlákny jsou odolnější.

Užitné vlastnosti: pro vysokou pružnost (až 400%) je vhodný pro všechny druhy pružných výrobků. Nahrazuje pryžová vlákna - nepůsobí na ně destrukčně kosmetické přípravky.

Negativa: po delším čase dochází v chlorované vodě ke ztrátě pružnosti.

Použití: elastické prádlo, sportovní elastické úbory, jako komponenty do útkových přízí strečových tkanin.

Obchodní názvy: LYCRA, GLOSPAN, CLEERSPAN (USA), LINEL, LINELTEX (IT) DORLASTAN (SRN).

Vlákna z minerálů: čedičová, strusková, skleněná

Je to skupina minerálních vláken vyráběných z hornin. Pro vysoké teploty tavení (nad 1200 0C) se vyrábějí tavením v žárových pecích (skleněná vlákna), nebo rozfukováním polotovaru oscilačními hořáky ve vlákna nestejných průřezů. Nemají textilní zpracování.

Vlastnosti: vlákna jsou pevná, ale křehká. Nejsou napadána plísněmi ani bakteriemi. Mají vysokou odolnost vůči chemikáliím.

Negativa: jsou křehká, lehce praskají.

Použití: tepelně a hlukově izolační vrstvy, kompozitní armatury.

Konjugovaná vlákna

Konjugovaná vlákna jsou taková syntetická vlákna, která jsou při zvlákňovacím procesu složena ze dvou nebo více komponent. Jsou vyráběna ve třech typech, které mají již své místo ve vyráběných sortimentech vláken. Vyráběna jsou především vlákna bikomponentní, tj. jsou složena ze dvou komponent (není to směs!!!) a jsou třech typů – viz dále.

Typy konjugovaných vláken

Typ S/S (side by side) je vyráběn pro budoucí kadeření vlákna. Jedna komponenta je volena s vyšší kontrakcí po prodloužení a je příčinou „zprohýbání“ vlákna. Tím je zajištěno jeho zobloučkování.

Typ C/S (core-sheath) je vyráběn s cílovým určením pro pojení netkaných textilií. Jádro je zpravidla nositelem mechanických vlastností a obal je volen teplotně nízko tavitelný, aby při tepelném účinku a tlaku došlo k jeho natavení.

Typ M/F (matrix-fibril) je technologie pro výrobu štěpitelných vláken, resp. mikrovláken, jejichž použití je např. pro výrubu syntetických semišů, imitaci broušených povrchů atd.

Speciální vlákna

Kromě uvedených vláken profilových jsou vyráběna vlákna pro speciální použití.. Dalším typem jsou vlákna pokovená. Základem jejich výroby je folie (zpravidla acetátová nebo polyesterová), která je vakuově pokovena z obou stran (požívá se většinou hliník), popř. kovová vrstva je překryta ochranným bezbarvým či barevným lakem. Tloušťka těchto folií se pohybuje kolem 20 µm. Pokovená folie je následně rozřezána na šířky kolem 30 µm. Tato vlákna jsou pak jako střiž přidávána jako efekty do přízí pro efektní dámské ale i pánské šatovky. Vlákna skleněná jsou používána především ve skelných laminátech a v jiných technických oborech, jako jsou filtry atd. Textilně jsou téměř nepoužitelná. Vlákna uhlíková, která mají nejvyšší využití v kompozitních materiálech, ale jejich využití je i v syntetických přízích, kde při spřádacím procesu odstraňují elektrostatický náboj a usnadňují bezdefektní vypředení. Množství těchto vláken je do 2%, takže na vlastnostech hotového výrobku se nijak neprojeví. Dalším typem vláken jsou vlákna kovová (mosazná, měděná), která mají výhradně technické použití.

nahoru