Vlákna z keratinu: vlna ovčí

Vlákna vyrůstají z kůže zvířat, avšak textilně zpracovatelskými jsou vlákna z ovcí, koz, velbloudů jednohrbých a dvouhrbých, králíků a zajíců. Chemicky patří tato vlákna mezi keratinová vlákna, kde struktura keratinového řetězce jim vkládá některé specifické vlastnosti, jakými jsou tažnost, zotavovací schopnost atd.

U ovčí vlny jsou deklarovány čtyři základní plemena:

 • merinové: kvalita Merino, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Afrika, jemnost pod 24 µm
 • kříženecké: kvalita Crossbred, křížením (ovce Merino + beran nižší kvality British Bred) Nový Zéland, Austrálie jemnosti jsou v rozmezí 25 -- 50 µm
 • anglické: cca 40 plemen, nejznámější jsou Cheviot, Dartmoor, Dorset, Jacob, Leicester, Romney, Southdown, Suffolk, Welsh Mountain. Jemnosti jsou v rozmezí 25 -- 70 µm
 • nížinné: Čína, Tibet, Mongolsko, poskytující hrubé vlny.

Pěstitelské oblasti: Austrálie, Rusko, Nový Zéland, Čína, Argentina, Jižní Afrika, Uruguay, Paraguay, Chile

Získávání vlákna: rouno, stříhání 1x ročně (jemnovlnné), 2x (hrubovlnné), tvar vláken, pod-sada, pesík, rozdělení jakosti na rounu (nejkvalitnější vlákno na loknách předních lopatkách, bocích, teprve pak na hřbetě atd), množství tuku (15 -- 30%) vyjádření jako výtěžnost vyprané vlny (Rendement, Yield), množství tuku se provádí extračně: Soxhletův přístroj.

Třídění: je prováděno především ručně klaséry v přejímacích obchodních organizacích, kde základními kriterii jsou: délka vlákna a jeho jemnost, věrnost, obloučkovitost, barva, poškození, znečištění a obsah tuku, popř. provenience. Pro přesnější rozbory je nutno přistoupit k přístrojovému systému.

Vlastnosti: především zotavovací schopnost, která je dána strukturou keratinového řetězce. Bradfordská stupnice jemnosti používaná ve vlně vyjadřuje jemnost vláken v anglosaských jednotkách. Např. 80 ´s (tops) znační, že z 1 angl. Libry (0,4536 kg) lze vypříst 80 přaden po 560 yardech (yd = 0,9144 m)

vlákno podsadové
vlákno přechodové
vlákno pesíkové

Měření jemnosti vlny:

Pneumaticky se měření jemnosti provádí podobně jako u bavlny: odvážené množství vláken je vystaveno v kanále s perforovanými dny proudu vzduchu a na základě kladeného odporu těmito vlákny je výpočtem PC vyjádřena jejich jemnost. Je to metoda rychle pracující s velkým množstvím vláken.

Optická metoda je založena na projekci mikroskopického obrazu na matnici (lanametr), kde se odečítá tloušťka zvětšeného stínového obrazu vláken (min. 2000 vláken). Hodnoty se odečítají na matnici. Vyjádření průměrných hodnot jemnosti v µm se musí provést statisticky.

V přístroji FDA 200 (Fiber Diameter Analysis) se laserovou projekcí promítá suspenze vláken v roztoku v měřícím kanálku, a na základě stínové projekce jsou snímány senzorem jejich stíny a propojený PC zpracuje komplexní statistiku. Je změřeno velké množství vláken.

Bradfordská stupnice jemnosti vlněných vláken.

Označení tloušťka vláken  jednotky jemnosti
´s [mm] [dtex]
80 14,5 - 16,5 2,77
74 16,6 - 18,6 3,36
70 18,7 - 20,5 3,74
66 20,6 - 21,8 4,15
64 21,9 - 23,0 5,02
64/60 23,1 - 24,0 5,97
60 24,1 - 25,0 6,47
60/58 25,1 - 26,0 7
58 26,1 - 27,0 7,55
56 27,1 - 29,0 8,12
56/50 29,1 - 31,0 9,32
50 31,1 - 33,0 10,61
48 33,1 - 35,0 11,97
46 35,1 - 37,0 13,49
44 37,1 - 40,0 14,96
36 43,1 - 55,0 24,87
32 55,1 - 67 38,27

Poznámka: ve třetím sloupci jsou hodnoty jemnosti vlny pro srovnání v jednotkách dtex (jsou uvažovány středy tříd).

Expedice: balíky cca 180 - 200 kg, jsou deklarovány: druh, klasifikační třída, provenience, jemnost v µm, obsah tuku a nečistot v %.

Druhy vln pro prodej: především potní vlna (Austrálie, Nový Zéland, Jižní Afrika), dále praná a karbonovaná, popř. česance.

Užitné vlastnosti: dobrá zotavovací schopnost, tažnost, pružnost, ohebnost, dobrá barvitelnost, tepelná izolace způsobená obloučkovitostí.

Negativa: moli (životní perioda), mikroorganizmy, plísně.

Směsování:

 • s polyesterem (45 vlna/55 polyester) a (65 polyester/35 vlna)
 • s viskózou (70 vlna/30 viskoza)
 • s akrylem (70 vlna/30 akryl)
 • s polyamidem do pletacích přízí.

Cílové použití druhů:

 • Australské Merino (fine): šatové tkaniny pánské a dámské
 • Jihoafrické Merino (fine-medium): šatové tkaniny a doplňky
 • Nový Zéland, Anglie (coarse): pleteniny, koberce, oděvy
 • Argentina - Uruguay (medium-coarse)
 • druhy hrubé (coarse): doplňky, směsi, plsti, koberce, klobouky, horší kvality na technické textilie.

Údržba: šetrné praní do 600, čištění, dodatková apretace, žehlení na  110°C.

Kontrolní otázky
Jaká ovčí plemena znáte a jakou vlnu produkují?
Jaké jsou nejproduktivnější světové oblasti na ovčí vlnu?
V jakých jednotkách se určuje jakost vlny?
Jaké jemnosti vlněných vláken mají jaká cílová uplatnění?
nahoru