textilní terminologie - zbožíznalství > vlákna, příze a nitě > Vlákna ze stonků: len, konopí, juta, ramie

Vlákna ze stonků: len, konopí, juta, ramie.

Všeobecně jsou nazývána jako vlákna lýková.

Podle délky stonku rostliny, který je pro různé druhy v rozsahu 1 až 3 m, je získáváno vlákno technické, kotonizací (rozkladem technického vlákna) vlákno elementární.

technické vlákno
elementární vlákno

Předběžným zpracováním, kterým je máčení nebo rosení stonků (rozkladným elementem jsou bakterie a plísně), dojde k oddělení technického vlákna (svazky elementárních vláken) od dřevnatých částí stonku. Hrstě technických vláken se předkládají dále potěracím strojům, které je mechanicky čistí, paralelizují a připravují pro další zpracování v přásty a příze. Spřádání probíhá suchým nebo mokrým způsobem, podle požadované kvality příze (příze předená za sucha je hrubější, za sucha hladší a stejnoměrnější).

Len

dosud i tuzemská surovina, sklizeň se určuje podle doby zralosti : zelená zralost, ranná žlutá zralost (jemné a málo pevné vlákno), žlutá zralost (vlákno optimální jemnosti a pevnosti), pozdní zralost (vlákno tvrdé); předběžným zpracováním je máčení a rosení. Délka lněného stonku se pohybuje kolem 60 cm. Vlákno z máčecího procesu je světlejší, z rosícího tmavší - rozdílný je i omak - vlákno rosené má hrubší omak.

Oblasti pěstování: Belgie, Nizozemsko, severní Francie, Ukrajina, Pobaltí, Bulharsko, Rumunsko, též ČR (Českomoravská vrchovina).

Poznámka: kotonizace lnu je proces elementarizace vláken metodou chemickou neb mechanickou. Technické vlákno je zkracováno na délku cca 50 mm.

Třídění: provádí se podle jemnosti (omak), barvy, lesku, vypřadatelnosti - rozděluje se na len třený a koudel.

Kvalita vlákna: nejlepší je Belgie, Normandie - nejhorší pobaltské republiky, Ukrajina Bulharsko

Užitné vlastnosti: vysoká pevnost (vyšší za mokra), vysoká odolnost v oděru, chladivý omak, vysoká sorpce. Časté jsou směsi lnu s bavlnou, viskózou, polyesterem, někdy je přidáván do vlněných přízí jako efektní komponenta (do 5%).

Použití: ložní prádlo, ručníky, utěrky, letní oblekovky a šatovky, závěsové tkaniny, technické textilie.

Konopí

je oproti lnu hrubější a dřevnatější. Morfologie stonku je obdobná, stonek a vlákna jsou hrubější. Délka stonku je kolem 1 m.

Pěstitelské oblasti: Rusko, Finsko, Rumunsko, Čína.

Jeho získávání je obdobné jako u lnu, předběžné zpracování je pouze rosení. Využitelnost vlákna je převážně v technickém sektoru.

Juta

velmi hrubé vlákno, stonek obdobné konstrukce jako len, rostlina dosahuje výšky 3 m. Pro vysoký obsah ligninu (11%) je předběžným zpracováním máčení ve vodě, oddělování lýka od stonku, sušení na slunci. Délka elementárních vláken se pohybuje kolem 5 mm.

Pěstitelské oblasti: Indie, Indonésie.

Druhy:

Crack Dendee Standard, světlá barva, velmi dobré

Calcutta Mill Standard, dobrá jakost, měkčí vlákno

London Jute Association Standard, průměrná jakost

Dacca Tossa Standard, dobré vlákno, dobrá spřadatelnost

Dendee Grad Tossa, dobrá pevnost, načervenalé vlákno

Outport Tossa, podřadnější jakost

Cuttings, kořeny

Vlastnosti: velmi pevné a tuhé vlákno, odolné v oděru.

Použití: převážně v kobercářském průmyslu a technickém sektoru.

Jutové vlákno -- technické a elementární
juta technické vlákno
 
juta elementární vlákno
 

Ramie

má dlouhé elementární vlákno (60 - 250 mm, střední délka kolem 120 mm). Získávání obdobné jako u konopí. Vlákno má vysokou pevnost, časté jsou jeho kotonizace mechanickým způsobem a následné použití ve směsích a to buď jako žádaná komponenta, nebo pro rustikální efekt. Neodváží se jako surovina, ale pouze ve výrobcích.

Pěstitelské oblasti: Čína, Indie.

Použití: jako technické nebo kotonizované vlákno, do směsových pletacích přízí s bavlnou na výrobky svrchního ošacení pro léto, dále jako ručníky, utěrky, ložní prádlo, technické tkaniny.

ramie elementární vlákno

 

Údržba výrobků z vláken stonkových - sumárně:

Možnost praní v horké vodě, event. ve slabých alkalických vyvářkách, žehlení do 210°C, škrobení, kalandrování, za tepla i za studena.

Kontrolní otázky
  1. Jakým způsobem získáváme technické vlákno lnu, konopí a juty?
  2. Jak mikroskopicky rozeznáte od sebe vlákna lnu a ramie?
  3. Jaké prioritní vlastnosti mají lýková vlákna a do jakých výrobků se z těchto pohledů využívají.
  4. Jak rozlišíte od sebe len, konopí a jutu.
nahoru