obchodní dovednosti > komunikace se spotřebitelem > Co je třeba vědět o klientovi

Co je třeba vědět o klientovi

Motto : Podle sebe soudím tebe

Jak přistupujete k cizím lidem, jsou pro Vás spíše možní přátelé, nebo nepřátelé?

Oba přístupy mají své opodstatnění. V obchodní práci se spíše uplatní člověk přátelský.

Na setkání s klientem se vždy nemůžeme připravit. Někdy se jedná o vteřiny, které rozhodnou o tom, zda jej získáme, nebo ztratíme.

Čeho je třeba si všimnout :

Jsou to především dva protikladné rysy osobnosti:

Přátelskost x nepřátelskost a Dominance x submise

Jestliže se některé rysy spojí, což může být momentální záležitost, objeví se současný obraz spotřebitele. Ten se může v průběhu času měnit.

Přátelskost + dominance

Vím co chci, pokud budu chtít radu, řeknu.

Nelžete mi, jinak už nepřijdu. Pokud mi nedáte příčinu, nebudu nepříjemný.

Jsem sebevědomý, mám rád lidi.

Přátelskost + submise

Dám se snadno ovlivnit, někdy se bojím požádat o radu.

Těžce rozpoznám lež, protože každý říká něco jiného.

Snadno změním své rozhodnutí.

Dám na Vás.

Nejsem sebevědomý, mám rád lidi.

Nepřátelskost + dominance

Jsem výjimečný.

Chci to, co nemá každý.

Važte si toho, že jsem přišel k Vám.

Nevěřím lidem, chci je zastrašit.

Získejte si mě.

Jsem sebevědomý, nemám rád lidi.

Nepřátelskost + submise

Myslím si, že prodejci jsou podvodníci.

Všechno si prověřím, nekupuji hned.

Snad jen osvědčené firmy něco zaručí.

Věřím tradici.

Nejsem sebevědomý, nemám rád lidi.

Vyhodnoťte, který typ klienta je pro Vás nejvíce a nejméně přijatelný. Zdůvodněte své rozhodnutí. Jak budete postupovat v případě nepříjemného klienta?

Musíme si uvědomit, že u náhodných klientů se můžeme při odhadu mýlit. U stálých klientů by se nám to stát nemělo.

nahoru