Temperament

Je lidem vrozený. Ovlivňuje bezprostřední reakce, výchovou se příliš změnit nedá. Jen čas ho může pozměnit. Dá se rozpoznat už před narozením podle četnosti a intenzity pohybu plodu.

Dělíme jej do čtyř skupin, které stanovil dávný Hippokrates. Není příliš časté, aby člověk patřil jen k jednomu temperamentu.

Představte si situaci :

Sedíte v restauraci s přáteli. Najednou cizí člověk od vedlejšího stolu nahlas urazí sympatického číšníka. Jak by reagovali Vaši přátelé? Jak zareagujete Vy?

Vyrovnané temperamentové typy :

Flegmatik - velmi klidný, pomalejší v reakcích, málo projevující své city, často těžce čitelný i pro své přátele. Má své klidné tempo. Nemá rád neočekávané, vyhovuje mu jistý stereotyp.

Sangvinik - na první pohled nesplňuje představu vyrovnaného člověka. Snadno se rozčílí, je nestálý, přelétavý. Jeho vnitřní rovnováha jej ale rychle zklidní. Nesnáší stereotyp hledá nové impulzy.

Nevyrovnané temperamentové typy :

Cholerik -u něj většinou víte, co se mu odehrává v hlavě. Reaguje silně, někdy přehnaně. Své reakce nemá vždy pod kontrolou. Těžce se dostává do klidu, dlouho mu to trvá.

Melancholik - reaguje podobně jako flegmatik, ale jen navenek. Vnitřně je velmi proměnlivý. Má bohatý vnitřní život (svůj svět), z něj můžeme poznat jen minimum. Potřebuje porozumění.

Podle reakcí svých přátel se pokuste o přiřazení k temperamentovému typu. A co Vy?

nahoru