obchodní dovednosti > komunikace se spotřebitelem > Co je třeba vědět o sobě

Co je třeba vědět o sobě

Motto : Nejtěžší je poznat sebe.

Každý člověk má určité osobní předpoklady k různým činnostem, tedy i k mezilidské komunikaci. Je nutné přiznat si své klady i své zápory.

Snažte se být k sobě upřímní a nezamlčovat si své nedostatky. Stejnou chybou by bylo i skromně přehlížet své klady.

Velmi jednoduchá metoda Vám může napomoci:

Rozdělte papír na dvě poloviny. Na jednu polovinu napište své vlastnosti, které považujete za kladné (+ ) na druhou stranu ty, které považujete za záporné (-).

Porovnejte stav v obou sloupcích.

Převažuje-li některý výrazně, nemusí to nutně znamenat převahu kladných, či záporných vlastností. Možná je Vaše sebevědomí příliš velké, nebo příliš malé. Je dobré požádat o názor člověka, kterému věříte a který Vás dobře zná. Mějte na paměti, že jen málo lidí se hodnotí tak, jak je hodnotí jejich okolí.

Co tedy ovlivňuje vaši osobnost ?

nahoru