Osnovní pletařské stroje

Za vynálezce prvního osnovního stroje - osnovního stávku je pokládán Angličan Grane z Edmontonu. Roku 1859 byl uveden do výroby osnovní stroj s jazýčkovými jehlami, původně nazývaný osnovní stávek chytový. Koncem 19. století se však vžil nový název pro tento stroj podle tehdy velmi známé a oblíbené herečky Rachel (čti Rašl), žijící v Paříži, která s oblibou nosila šály vyrobené na těchto strojích.

Osnovní stroje v dnešní době patří mezi nejproduktivnější pletařské stroje. Osnovní pletení je vysoce produktivní - řádek oček se vytváří najednou a současné stroje dosahují až 2400 otáček za minutu. Osnovní pletení se zabývá výrobou osnovních pletenin, tj. pletenin vytvářených z podélné soustavy nití - osnovy. Každá jehla má svoji vlastní nit, která je na ni kladena kladecí jehlou. Osnovní stroje jsou konstruovány v širokém rozsahu jemností, což umožňuje vyrobit širokou škálu výrobků pro různé oblasti použití:

  1. oděvní - prádlo, košiloviny, vrchní ošacení, plášťoviny, elastické korzetové pleteniny, plavky, imitace kožešin, plyše, šátky, šály, krajky
  2. bytová - záclony, potahové textilie, ložní prádlo, závěsové textilie, dekorační textilie, koberce
  3. technická - sítě, pytle, úklidové hadry,
  4. speciální - šňůry, obvazy, umělý trávník, geotextilie apod.

Na vyráběné osnovní pleteniny se kladou požadavky, které se již musí splňovat při konstrukci osnovních strojů. Bohatost vzorování je dána žakarovou volbou kladecích jehel žakarového kladecího přístroje, která může být i elektronická, elektronickým kladecím zařízením pro posuvné pohyby kladecích přístrojů. Nejnovější stroje jsou vybaveny až 78 kladecími přístroji uspořádanými po několika do kladecích linií, aby se mohly na stroji umístit. Elektronika se u osnovních strojů uplatňuje také při podávání osnovy a odtahu pleteniny. Pro výrobu pletenin pro technické účely stačí podstatně méně kladecích přístrojů na stroji, vyžaduje se však jiné vybavení stroje. Rozhodujícím požadavkem kladeným na tyto pleteniny je vysoká pevnost a minimální tažnost v různých směrech. Základní osnovní pletenina tomuto požadavku neodpovídá, a proto se musí vyztužit soustavami nití po řádcích, sloupcích i šikmo k nim. Takové pleteniny bývají označovány jako multiaxiální.

Nejdůležitější vlastností textilních materiálů pro zpracování na osnovních strojích je stejnoměrnost, čistota, dostatečná pružnost a tažnost. Proces tvoření řádku oček na osnovních strojích je složitý, nitě jsou vystaveny velkému a nepravidelnému namáhání.

Jemnost nití - nestejnoměrnost v tloušťce nití způsobuje pruhování po délce, které se ještě zdůrazní při úpravě a barvení. Nestejnoměrnost v tloušťce má za následek také kolísání tahu v niti při snování a potom také při pletení, což se pak projevuje v pletenině střídavým sešikmením oček v jednotlivých sloupcích u některých osnovních nití.

Stejnoměrnost pevnosti - příliš nízká pevnost na kratších úsecích se projevuje hlavně při snování nadměrným počtem přetrhů.

Během vypracování řádku oček na osnovních strojích se mění napětí nití a proto je nutné, aby měl materiál dostatečnou tažnost a aby tato tažnost byla stejnoměrná. Osnovní nitě mají na stroji poměrně složité vedení. Osnova je vedena z osnovních válů, přes vodící a napínací tyče, vodícím hřebenem, otvory v kladecích jehlách k jehlám pracovním. Je velmi důležité aby všechny nitě měly stejné podmínky ve vedení od osnovních válů k jehlám, jinak by docházelo k rozdílnému tření ve vodících prvcích a při nestejné tažnosti by se tyto rozdíly ještě zvětšovaly.

Materiál používaný pro útek kladený přes celou pracovní šíři a nebo rovné osnovní nitě může mít nižší tažnost, protože tyto nitě nevytvářejí očka. Pro tento účel se mohou používat i nitě, které mají větší tloušťku

Nitě by měly mít optimální počet zákrutů. Při zpracování hedvábí s malým počtem zákrutů dochází k uvolňování kapilár a k jejich spojování s kapilárami hedvábí navlečeného v sousední kladecí jehle a nitě se pak trhají. Zpracovatelnost hedvábí se zlepší preparací při snování. Také je důležitá perfektně nasnovaná osnova, platí pravidlo "Dobře nasnováno, víc jak napůl upleteno".

nahoru