Tvorba kličky

Podložená klička

Podložená klička je rovný úsek nitě, který spojuje vazební prvky téže nitě, jsou--li od sebe vzdáleny o více než o jednu rozteč.

Podložená klička vznikne :

Trvalým vyřazením jehly z činnosti

 1. v jednolícním řádku v místě vyřazené jehly
 2. v oboulícním řádku - je-li vzdálenost dvou sousedních jehel větší než jehelní rozteč.

Trvalé vyřazení jehly z činnosti se u pletacích strojů provede:

 1. vyjmutím jehly z lůžka
 2. stažením jehly mimo dosah zvedače
 3. vyřazením zvedače pro určitou skupinu jehel

Jehla se vyřadí z činnosti buď před začátkem pletení, nebo v průběhu pletení při přechodu z vazby do vazby. V druhém případě se musí před vyřazením jehly z činnosti přemístit očko na jinou jehlu, aby se zajistil vazebně sloupek, který se dosud na této jehla tvořil.

V jednolícním řádku se tvoří podložená klička v místě s přerušenou činnosti jehly.

V oboulícním řádku se podložená klička tvoří tehdy, je--li vzdálenost vazebních prvků větší než jehelní rozteč.

Přerušení činnosti jehly u pletacích strojů se docílí tak, že se jehla ponechá v průběžné poloze. Toho se dosáhne vypnutím zámkové soustavy:

 1. pro určitou skupinu jehel
 2. pro všechny jehly téhož lůžka

První způsob vyžaduje skupinovou nebo individuální volbu jehel, druhý je omezen pouze na stroje dvoulůžkové a pletení oboulícní pleteniny.

Podložená klička je rovný úsek nitě, který spojuje vazební prvky téže nitě, jsou--li od sebe vzdáleny o více než o jednu rozteč.

Chytová klička

Chytová klička vzniká na jehle s omezenou činností. Vyřadí-li se z procesu pletení odhoz, činnost jehly se omezí.

Vytvoření chytové kličky nepřímým vyřazením odhozu
Odhoz se vyřadí:

 1. přímo -- přerušením procesu pletení při nanášení (vytvoření chytové kličky pomocí stahovače), používá se málo
 2. nepřímo -- ponecháním starého očka v prostoru háčku (vytvoření chytové kličky pomocí zvedače) - při pletení se jehla zvedá pouze do chytové polohy 1 a v této poloze přechází na stahovač. Zdvih jehly se zkrátí vypnutím chytové špičky zvedače ( poloha 0 ) čímž odpadá fáze uzavírání. Staré očko zůstává na otevřeném jazýčku , na který se v poloze 2. chytové naklade nit, odpadá nanášení a odhoz , jehla se zatahuje 3. Při zatahování se vytvoří chytová klička požadované délky.  Vytvoření chytové kličky nepřímým vyřazením odhozu- 1--poloha první chytová,2--poloha druhá chytová (kladení),3--poloha zatahovací

Chytová klička vzniká na jehle s omezenou činností. Vyřadí-li se z procesu pletení odhoz, činnost jehly se omezí.

Převádění oček

Převádění oček spočívá v sejmutí očka z jedné jehly na druhou v témže lůžku -- přenesení očka a nebo přemístění očka z jedné jehly na druhou protějšího lůžka -- převěšení očka. Přenášení oček na PPS je využívána jako vazební a technologický prvek. Když přenášíme jedno nebo několik oček směrem dovnitř pleteniny mluvíme o ujímání. Přenášíme-li vzorově očka uprostřed pleteniny vzniká vazba petinet. U moderních strojů se přenášení oček nejčastěji realizuje dvojnásobným převěšením s posunem lůžka.

Převádění oček spočívá v sejmutí očka z jedné jehly na druhou v témže lůžku.

Převěšování oček

Převěšování oček se na PPS používá více než přenášení oček. Používá se jednak pro vzorování (náročné plastické vzory) a jednak pro tvarování pleteniny. Na strojích s možností převěšování se pletou výrobky ve vazbách připomínající ruční pletení. Pro převěšování jsou zapotřebí převěšovací jehly a zámky pro převěšování. Vzdálenost jehel, které si mají očko předat můžeme zmenšit posunutím lůžka o část jehelní rozteče. Převěšovací jehly mají na stvolu vybrání 3, které může být překryto perem 2. V prostoru vybrání je na stvolu ozub 1. Tento ozub spolu s vybráním a perem způsobí napnutí očka a jeho roztažení, takže je zajištěno bezpečné projití přejímací jehly.

Postup při převěšování oček

 1. předávací poloha-- je to poloha vyšší než uzavírací, očko přepadne přes jazýček na stvol, zachytí se o ozub a napne se. Boční vybrání na stvolu jehly s perem očko roztáhnou
 2. přejímací poloha -- přejímací jehla (musí být zajištěno otevření jazýčku) projde očkem do chytové polohy.
 3. předávací jehla předává očko v této poloze přejímací jehla setrvá, pokud předávací jehla není stažena do základní polohy. Při stahování předávací jehly se očko odhodí přes její hlavu.
 4. přejímací jehla se snižuje do základní polohy a převěšování oček je ukončeno

Přenesení očka nebo přemístění očka z jedné jehly na druhou protějšího lůžka se nazývá převěšení.

nahoru