Rozdělení kožešin

Kožešiny jsou vyčiněné (vydělané) kůže nebo kožky se srstí tak, aby byl zachován přírodní charakter kůže nebo vlastnosti byly ještě lepší. Vlastnostmi se myslí barva, lesk, pružnost, tažnost, stejnoměrnost vlasu atp.

Název kožešiny není vždy totožný s druhem zvířete (např. bizam je kožešina z ondatry). U imitací by mělo být z názvu zřejmá jak kožešina, která se imituje, tak kožešina, na které se imitace prováděla (např. norek - králičina). Některé obchodní názvy kožešin určují přímo způsob úpravy na určité surovině (např. nutrieta). Někdy název kožešiny určuje i stáří zvířete v době usmrcení (např. perzián).

nahoru