textilní terminologie - zbožíznalství > kůže a kožešiny > Koželužské zpracování kůží na kožešiny

Koželužské zpracování kůží na kožešiny

Základní rozdíl mezi výrobou usní a výrobou kožešin je, že při výrobě kožešin se neodstraňují chlupy a pokožka.

Výrobu kožešin z kůží nebo kožek lze rozdělit na vydělávání kožešin a barvení kožešin, přičemž přírodní ušlechtilé kožešiny se pouze vydělávají. Po vydělání se barví jen kožešiny určené k různým imitacím nebo odstínům. Vydělávání a barvení najednou se používá zřídka.

Vydělávání kožešin

zahrnuje několik technologických operací:.

Příprava kožek do námoku

Kožky se třídí podle hmotnostních tříd, charakteru řemene a srsti. Z technologického hlediska je vhodné zařazovat do výroby skupiny kožek stejného charakteru (jakost,fyzikálně chemické vlastnosti). Kožky stahované do pytlíku se rozřezávají, kožešnicky bezcenné části se ořezávají. Uvolněná a línavá srst se odstraňuje klepáním a vytřepáváním. Odstraní se také cizí předměty např. napínací dřívka a konzervační prostředky. Kožky se váží, značí a vychystávají na námok podle požadavků výroby, počtu, hmotnosti.

Námok

Námok probíhá v mokré dílně. Lázní při námoku je několik, vyměňují se, do vody se přidávají různé látky přispívající k odstranění tuků, krve atd. Dochází k vyprání a odtučnění srsti, odstranění nečistot praním, rozmáčení a rozpracování řemene. U konzervovaných kožek dochází k uvolnění konzervačních vláken. Odstraní se nevláknité bílkoviny a uvolní se kolagenová vlákna. Dokonalé rozmáčení je nezbytné pro dokonalé vyčinění řemene.

Mízdření

Při mízdření se odstraňuje podkožní vazivo, tenčí se řemen seřezáváním, štípáním nebo postruhováním, rozpracovává se řemen, vytrhávají se pesíky. Kožky se připravují k činění.

Činění

Při činění nepravém (hlinitými solemi, piklování, kvašení) je stabilizace kožních vláken ve vodě nestálá. Při činění pravém (aldehydy, tuky, chromitými solemi, tříslovinami) nastává dokonalá stabilizace kožních vláken, kdy už nemůže dojít k rozkladným procesům. Řemen je po vyčinění tažný, měkký, vláčný, lehký, pevný, vatovitý, odolává bakteriím, chemikáliím, vyšším teplotám. Činění probíhá většinou v sudech nebo hašplích v lázních.

Mazání a sušení

Mazání je vpravování tuku do řemene vyčiněných kožešin za účelem zlepšení vláčnosti a měkkosti řemene. Kožešiny se nechají zaležet, aby tuk pronikl do hloubky řemene. Řemen se maže strojně nebo ručně a potom suší většinou v sušárně.

Úprava

Po sušení se vytřepáním odstraní uvolněná srst. Řemen se vlhčí ve vlhkých pilinách, vodou nebo párou a roztahuje se ručně či strojně. Tím se zvláční, odstraní se nečistoty v řemeni. Srst se tříbí pomocí suchých pilin, kdy se odstraní nečistoty v srsti, srst se vyleští a načechrá. Piliny se odstraní vytřepáváním. Řemen se tenčí seřezáváním, vytahuje do délky a do šířky. Valchováním se zvyšuje vláčnost a měkkost řemene.

Konečná úprava

Vyčesáváním a vytřepáváním srsti se odstraňuje plst a uvolněné chlupy, nečistoty, srst se vyrovná do 1 směru. Klepáním se odstraní uvolněné chlupy a prach. Řemen se brousí a klouzkuje pro zlepšení vzhledu a vyčištění. Valchováním za sucha se zvláčňuje. Požadované výšky srsti se dosáhne opakovaným střiháním. Žehlením se srst vyrovná, dosáhne se požadovaného lesku a odstraní se nepřirozené směry srsti. Odstranění pesíků ze střihových kožešin se provádí vystřihováním.Vytrháváním se odstraní nevzhledné pesíky a zbytky pesíků.

Výsprava

Účelem výspravy je odstranění vad surových kožek i vad vzniklých při vydělávání a to v řemeni i v srsti. Kožešině se dává správný tvar, vyspravují se potrhaná a poškozená místa. Kožešiny se nejdříve vytřídí podle rozsahu vad. Menší natržení se zarovnají a sešijí, vyspravují vypouštěním jazyků nebo rybičkami. Vystouplé švy se zarovnají. Větší díry se vyspravují jinou vhodnou kožešinou se stejným charakterem srsti. Někdy se výsprava provádí až v druhovýrobě.

Třídění vydělaných kožešin

Kožešiny se vytřiďují na barvení a různé úpravy. Přírodní kožešiny, které se nebarví (zůstávají v přírodním stavu), se třídí dle druhu, dle plochy nebo užitné plochy a dle kvality do tříd jakosti (dle druhu, rozsahu, počtu a rozmístění vad). Kožešiny se přitom měří, značí apod.

nahoru