historie textilu > Historické panorama tkaní (4)

Historické panorama tkaní (4)

Další vývojovou fází tkacího stavu byly stavy bezčlunkové, u nichž byl zvyšován výkon snižováním hmotnosti tělesa zanášejícího útek. Z roku 1898 pochází patent na stav jehlový, další konstrukční řešení, patentované roku 1911, pracovalo s kovovým tělesem se skřipcem pro zachycení útku, třetí cesta, propracovaná k vysoké dokonalosti v Československu, využívala pro zanášení útku kužel vzduchu nebo vody. Vynálezcem pneumatického stavu je V. Svatý, který k jeho experimentálnímu řešení přistoupil v roce 1947. Hydraulický tryskový stav byl řešen kolektivem vedeným týmž vynálezcem a patentován roku 1951. Princip víceprošlupního tkacího stavu kruhového byl znám již koncem 19. století, avšak stavy tohoto typu se začaly vyrábět teprve po první světové válce. Našly využití při výrobě hadic a obalových textilií. Víceprošlupní stav rovinný, do kterého se vkládaly velké naděje ještě v sedmdesátých letech minulého století, nebyl u nás ani v zahraničí konstrukčně uspokojivě dořešen a od jeho dalšího vývoje bylo upuštěno.

nahoru