historie textilu > Historické panorama předení (3)

Historické panorama předení (3)

Mezi lety 1825-1830 byl vynalezen selfaktor, automatický spřádací stroj, postavený na ideji spřádacího stroje mule R. Robertsem z Anglie. První patent na selfaktor je však již z roku 1792 a získal jej W. Kelly. Ve své době to byl nejdokonalejší diskontinuálně pracující spřádací stroj. Selfaktor se uplatnil zvláště pro předení hrubší a středně jemné příze; většího rozšíření se však dočkal až v polovině 19. století.

Robertův selfaktor z roku 1830

Roku 1828 byl v USA vyvinut D. Thorpem prstencový dopřádací stroj. Křídlová vřetena byla u něj nahrazena prstenci s běžci. Protažený přást opouštějící protahovací ústrojí, je zakrucován v přízi otáčejícím se vřetenem. Příze prochází k vřetenu vodícím očkem a běžcem nasazeným volně na prstenci, vsazeném do prstencové lavice. Při otáčení se vřetena vleče příze za sebou běžec, který se opožďuje za vřetenem a tak dochází k navíjení příze.

Prstecový dopřádací stroj s vyobrazením různých typů vřeten a průtahového ústrojí

nahoru