Příprava vlny k předení

Podobně jako u bavlny, pouze s malými odlišnostmi, je úkolem přípravy k předení slisovanou vlnu nejdříve roztřídit, rozvolnit, zbavit nečistot, promísit a promastit. Pročechranou vlnu pak předkládáme mykacímu stroji, aby z ní vyrobil pramen nebo přást.

Třídění vlny

První technologickou operací při zpracování vlněných vláken do přízí je třídění potní vlny. Cílem operace je připravit jednotlivé výrobní partie s ohledem na jejich využití v hotové přízi. To znamená, dosáhnout co největší stejnoměrnosti vláken v délce, jemnosti, barvě a množství nečistot.

Třídění se provádí nejlépe za denního světla na třídících stolech. Rozdělení vlny do jakostních tříd se provádí na základě zkušenosti pracovníků podle délky, lesku (obloučkovitosti) a znečištění vlny.

Třídění se skládá z několika kroků:

 • příjem potní vlny na sklad a kontrola dodávky
 • sestavení třídících partií (určíme, na kolik jakostních tříd budeme třídit)
 • příprava k třídění (v zimních měsících provádíme rozehřívání balíků, abychom uvolnili vlnový tuk mezi vlákny)
 • vlastní třídění

Praní vlny

Abychom provedli praní co nejlépe, je důležité vytříděnou vlnu nejdříve rozvolnit. Potom provádíme praní na různých typech strojů.

Úkolem praní je odstranit z vlny všechny vypratelné nečistoty. Jsou to vlnový tuk, pot, prach a písek. Jediná nečistota, která se z vlny praním neodstraní jsou rostlinné příměsi.

Způsoby odstraňování tuku a potu (způsoby praní):

 • praní alkalické (ve vodě)
 • praní v rozpouštědlech
 • praní ultrazvukem
 • praní zmrazováním tuků

Nejčastějším způsobem je praní alkalické. Provádí se na 3 - 5 vanových pracích strojích, které nazýváme leviathany . Abychom zlepšili kvalitu praní, přidáváme do vody, jejíž teplota se pohybuje v rozmezí od 40 do 60 °C, různá prací mýdla a saponáty. Praní se provádí jako protiproudé tzn., že vlna se pohybuje proti proudu vody. Příkladem pracího stroje je leviathan znázorněný na obrázku. Celá vana je rozdělena perforovaným plechem na část prací a usazovací. V prací části je vlna nejdříve ponořena pomocí ponořovacích plechů a dále se pohybuje pohyblivými hrabicemi. Šnek, který je umístěn v části usazovací, odvádí kal.

Sušení vlny

Vlhkost, která je obsažena ve vyprané vlně, můžeme rozdělit do tří druhů:

 • adhezní - je to vlhkost, která není vázána ve vlákně, leží na povrchu vláken. Odstranit ji můžeme ždímáním nebo odstřeďováním
 • kapilární - je vázána ve vlákně. Odstraňuje se fyzikální cestou - sušením
 • hygroskopická - je nutná pro stavbu vlákna a proto se neodstraňuje

Zbytková vlhkost ve vlně po sušení by měla být přibližně mezi 17 - 23 % v závislosti na dalším zpracování. Nižší zbytková vlhkost by způsobila lámání vláken a prašnost při dalším zpracování.

Sušící stroje se podle průchodu vlny a teplého vzduchu dělí na:

 • stejnoproudé - mokrá vlna vstupuje do stroje současně se vzduchem, který může mít teplotu až 80°C
 • protiproudé - usušená vlna na výstupu přichází do styku s nejteplejším vzduchem. Proto by neměla jeho teplota přesáhnout 60°C
 • protiproudé s odstupňovanou teplotou - tento způsob postupně zvyšuje teplotu sušícího vzduchu ze 60 na 80°C

Typy používaných sušících strojů mohou být:

 • jednopásový sušící stroj
 • vícepásový sušící stroj
 • sušící stroj se sítovými bubny - Fleissnerův

Odřepíkování vlny

Po praní zůstává ve vlně různé množství rostlinných nečistot - řepíků. Podle druhu vlny se odstraňují buď mechanicky nebo chemicky.

Chemické odstraňování řepíků se provádí u vln hrubších, které nejsou tak náchylné na poškození chemikáliemi. Chemická cesta, nebo-li karbonizace, se používá u vln určených na výrobu mykaných přízí. Karbonizace se provádí použitím zředěné kyseliny sírové a vyšší teploty, čímž dojde k přeměně řepíků (celulózy) na hydrocelulózu. Ta je křehká a z vlny se vyklepe.

Mechanické odstraňování řepíků se provádí u vln jemných, které by se použitím kyseliny sírové mohly poškodit. K odstranění řepíků můžeme použít speciální odřepíkovací stroje (příliš se nepoužívají) nebo odřepíkovací ústrojí, která jsou součástí mykacích strojů. Mezi používaná ústrojí patří Morelovo, Harmelovo a Peralta.

Mísení, maštění a čechrání vlny

Účelem mísení je rozvolnit přesné množství vlákenných komponent a rozdělit a promísit je tak, aby vznikla stejnorodá (homogenní) směs. Mísení vločkového materiálu se provádí před mykáním u vln zpracovávaných mykanou technologií. Současně s mísením se provádí i maštění vlny špikovací emulzí vytvořenou z vody a minerálního oleje. Mastící prostředek dodá vláknům větší hladkost, lepší pružnost a zlepší se zpracování vláken na mykacím stroji. Důležitou operací přípravy směsi je rovněž pročechrání směsi na čechracím stroji.

Mísení, maštění a čechrání se v současné době provádí v mísících linkách. Jsou složeny z několika mísících komor, ve kterých se vytváří lůžko z vláken s nanesenou mastící emulzí. V lince jsou zařazeny i čechrací stroje. Pneudopravou je materiál dopravován do násypek mykacích strojů. Jedna z možných variant sestavení mísící linky je na obrázku.

nahoru