základy textilních technologií > technologie předení > Technologické postupy při výrobě vlnařské příze

Technologické postupy při výrobě vlnařské příze

Technologické postupy při výrobě vlnařské příze

Základními technologickými postupy ve vlnařské technologii je technologický postup pro mykanou, česanou a poločesanou přízi. Každý z nich vyžaduje vhodnou surovinu a vhodné strojové vybavení přádelen. Pro mykanou přízi nám postačí vlákna o délce zpravidla do 45 mm, někdy i více. Česané a poločesané příze se vyrábějí z vláken jemnějších a delších a na větším počtu operací a strojů.

TP pro výrobu mykané příze:

 • třídění
 • rozvolňování
 • praní
 • sušení
 • karbonizace
 • mísení a maštění
 • čechrání
 • mykání
 • dopřádání

Tímto postupem vyrábíme příze středně jemné až hrubé. Většinou se jedná o příze s jemnostmi kolem 40 - 50 tex a hrubší až po příze kobercářské, jejichž jemnost může být několik set tex. Výhodou technologického postupu na mykanou je to, že můžeme zpracovávat i textilní druhotné suroviny.

TP pro výrobu česané příze:

 • třídění
 • rozvolňování
 • praní
 • sušení a maštění
 • mykání
 • 1. (předběžné) posukování
 • česání
 • 2. (dodatečné) posukování
 • zušlechťování česanců
 • 3. (konečné) posukování
 • melanžování (mísení česanců)
 • předpřádání
 • dopřádání

Z velmi kvalitních surovin vyrábíme příze o jemnostech běžně kolem 19 - 25 tex. Dokážeme však vyrobit i příze jemnější (do 15 tex).

TP pro výrobu příze poločesané

Tento název se používá pro příze vyrobené v porovnání s česanou přízí zkráceným výrobním postupem, i když se využívá stejné nebo podobné strojní vybavení. Používají se vlákna hrubší a delší (60 - 120 mm). TP je velmi podobný výrobě česaných přízí. Chybí v něm výrobní operace česání a následné operace jsou za sebou řazeny podle toho, zda se dopřádání provádí z pramenů, přástů nebo hrubých přástů.

nahoru