Náklady

ABC... | ABC - N

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Představují kategorii vstupů hospodářských prostředků a práce do hospodářských procesů. N. vznikají při hospodářské činnosti spotřebováváním majetku, jeho vynakládáním v souvislosti s výrobou výrobků, prodejem zboží, poskytovanými pracemi a službami; n. fixní, n. jednicové, a. příštích období, n. režijní, n. variabilní
nahoru