Mezinárodní účetní standardy

ABC... | ABC - M

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

cílem těchto standardů je vypracovat pravidla, podle kterých se budou řídit společnosti se zájmem o kontaci svých akcií na mezinárodních finančních trzích. K 1.1.2002 byly správní radou IASC vydány účetní standardy pod zkratkou IAS (1 až 41).
nahoru