Majetek krátkodobý

ABC... | ABC - M

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

nebo-li oběžný majetek je v podniku přítomen v následujících formách. Ve věcné formě = zásoby, např. nedokončená výroba či zboží a v peněžní formě, např. pohledávky, cenné papíry či peníze.
nahoru