Majetek dlouhodobý

ABC... | ABC - M

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

slouží podniku delší dobu, obvykle více než 1 rok. Tvoří podstatu jeho majetkové struktury. Člení se na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek.
nahoru