Majetek

ABC... | ABC - M

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Rozlišujeme dlouhodobý m., krátkodobý m.
nahoru