Likvidita

ABC... | ABC - L

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

vyjadřuje schopnost přeměnit svá aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát svým závazkům během určité doby. Z hlediska času rozlišujeme:
  1. stupeň – likvidita okamžitá
  2. stupeň – likvidita pohotovostní
  3. stupeň – likvidita budoucí
nahoru