Jednotka účetní

ABC... | ABC - J

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

podle zákona o účetnictví je účetní jednotkou právnická i fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů, pokud prokazuje pro daňové účely své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Účetní jednotky musí vést účetnictví a to, právnická od doby svého vzniku do doby zániku, fyzická osoba po dobu svého podnikání.
nahoru