Goodwill, ocenění v bilanci

ABC... | ABC - G

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Goodwill, resp. negativní Goodwill jsou v současnosti chápány v účetnictví jako rozdíl mezi cenou, za kterou byl podnik nebo jeho část pořízeny a akvizitorovým podílem na tržně oceněných položkách aktiv mínus cizí kapitál získaný ke dni akvizice (směny). Takový Goodwill představuje platbu akvizitora za očekávání budoucích ekonomických užitků. Goodwill by měl být, podle Mezinárodních účetních standardů, odepisován do 5 let v případech, kdy je obtížné stanovit dobu užitečného života. Pokud by ale existovaly okolnosti, že je možno jednoznačně stanovit délku užitečného života, lze odepisovat až 25 let. V současnosti většinou není možné účtovat o Goodwillu, pokud nevznikl z majetkové nebo kapitálové akvizice.
nahoru