Analýza

ABC... | ABC - A

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je systematickým postupem hledání a identifikace příčin rozhodovacích problémů a nalezení souvztažnosti mezi příčinami a důsledky těchto problémů. Aplikuje se v situacích, kdy nejsou v manažerské praxi známy příčiny (příp. důsledky) rozhodovacích problémů nebo o nich existují určité pochybnosti. K analýze se používá řada metod (např. analýza - kauzální, meziodvětvových vztahů, účetních výkazů atd.).
nahoru