Zisk

ABC... | ABC - Z

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

základní ekonomická kategorie a je vlastním cílem podnikání. Po splnění svých povinností stanovených zákony může podnik použít nerozdělený zisk jako vlastní zdroj financování. Snahou každého podnikatele by mělo být nerozdělit veškerý čistý zisk, ale část ho zadržet a tím posílit finanční situaci podniku.
nahoru