Závazky podniku

ABC... | ABC - Z

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

představují povinnost podniku jako dlužníka, poskytnout druhému účastníkovi závazkového vztahu, věřiteli, určité plnění. V účetnictví tvoří složku cizích zdrojů, přičemž z hlediska času rozeznáváme závazky krátkodobé (do jednoho roku) a dlouhodobé (nad jeden rok).
nahoru