Zásoby

ABC... | ABC - Z

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

jsou významnou kategorií národohospodářskou i vnitropodnikovou. Z hlediska účetnictví jsou to aktiva - oběžný majetek. Optimalizace zásob je pro efektivnost podniku klíčová, neboť zásoby na jedné straně vážou finanční prostředky a vyvolávají náklady spojené s uskladněním, kontrolou zásob, ochranou, což vede k redukci zásob a na druhé straně jsou důležitou pohotovostní zásobou pro nepřerušení výroby, což zase vede ke zvýšení zásob a tím i finančních prostředků.
nahoru