Rentabilita podniku

ABC... | ABC - R

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je schopnost dosažení zisku na základě prostředků vložených na jejich dosažení. Technicky se vypočítá jako poměr výnosu společnosti k vynaloženým prostředkům. Spektrum ukazatelů rentability je široké, např. rentabilita aktiv ROA (výsledek hospodaření/zisk), rentabilita vlastního kapitálu ROE (výsledek hospodaření/vlastní kapitál), produktivita práce k zisku (výsledek hospodaření/počet pracovníků), rentabilita výnosů (výsledek hospodaření/výnosy).
nahoru