příze

ABC... | ABC - P

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

délková textilie, složená ze spřadatelných vláken, která jsou zpevněna zákrutem tak, že při přetržení p. dochází k přetržení jednotlivých vláken. Tato textilie libovolné délky a jemnosti vznikne spřádáním vláken, která se v průběhu předení urovnávají v určitém množství a pořádku za sebou a vedle sebe. Vytvořený pramének vláken se zpevní v p. zakroucením. Způsoby předení jsou odlišné podle charakteru použitých vláken a účelu jejich uplatnění. Rozeznáváme bavlnářskou p. (česanou, mykanou), Inářskou, vlnařskou p. (česanou, poločesanou, mykanou), p. z přírodního hedvábí, z chemických vláken, azbestovou p., ale také tkalcovskou, pletařskou, prstencovou, selfaktorovou a rotorovou p.
nahoru